Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні - Семенюк М. М.

У статті проаналізовано причини виникнення, механізм розвитку та наслідки сучасної фінансово-економічної кризи в Україні. Обґрунтовано необхідність та деякі напрями модернізації банківського кредитування для її подолання.
Ключові слова: Фінансово-економічна криза, соціально орієнтована ринкова економіка, інноваційно інвестиційна модель розвитку економіки, конкурентоспроможність кредитного механізму, мотиваційна функція кредиту.

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків - Гуцал І. С., Тимків А. О.

Розглянуто проблему функціонування інвестиційних банків у площині міжнародного досвіду, сучасних економічних реалій і перспектив розвитку інституцій інвестиційних банків у вітчизняній банківській системі.
Ключові слова: інвестиційні банки, інвестиційна діяльність, банківський холдинг, фінансово-економічна криза, Велика п'ятірка Уолл-Стріт, інвестиційний банкінг.

Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності - Челомбітько Т. В.

В статті висвітлюються проблеми ефективного управління банківською діяльністю. Розкрито сутність складових елементів банківського менеджменту. Обґрунтовано практичне значення та необхідність банківського менеджменту для досягнення фінансової стійкості банку.
Ключові слова: банківський менеджмент, управління активами, капіталізація, банківська діяльність, фінансова стійкість.

Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи - Прядко В. В., Островська Н. С.

Проаналізовано досвід удосконалення практики формування кредитного потенціалу комерційних банків у світовій і національній економіці в період економічної кризи. Запропоновано заходи, що сприятимуть виходу української банківської системи із кризи.
Ключові слова: кредитний потенціал, економічна криза, рефінансування, докапіталізація, дефолт.

Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи - Волкова Ю. Г.

В статті проведено аналіз стану світового фінансового ринку та динаміки зростання його банківської складової. Розкриваються основні поняття світової банківської системи. Особлива увага приділена подоланню негативних наслідків світової фінансової кризи та розроблено декілька рекомендацій щодо запобігання кризових процесів в банківському секторі.

Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками - Олексійчук М. В.

В умовах світової фінансової кризи, яка охопила банківський сектор більшості країн світу, винятково важливого значення набуває дослідження умов і причин виникнення кредитних і ринкових ризиків, а також обґрунтування основних завдань органів регулювання і нагляду з метою уникнення або управління такими ризиками. Удосконалення систем нагляду та управління ризиками є запорукою забезпечення стабільного та ефективного функціонування всієї банківської системи.

Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування - Міщенко С.В.

Висвітлено проблеми підтримки ліквідності банківської системи в умовах фінансової кризи на основі використання нових механізмів рефінансування банків.