Особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств

Досліджено особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств. Обґрунтовано етапи здійснення перевірки у промисловості. Узагальнено основні процедури здійснення аудиту фінансової звітності промислових підприємств. Встановлено, що основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість промислового підприємства в особі його власників, держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.
Ключові слова: фінансова звітність, промислове підприємство, прибуток, платоспроможність, аудиторська перевірка, аудиторський висновок.

Облік і контроль витрат, калькулювання собівартості послуг: проблеми та напрями їх вирішення

Розглянуто особливості діяльності санаторно-курортних установ та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку і контролю витрат. Звернено увагу на стан проблем, наявних у сучасних умовах господарювання. Запропоновано напрями вирішення проблем обліку та контролю санаторно-курортних установ.
Ключові слова: облік, контроль, витрати, санаторій

Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів - Власюк Г. В.

У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
Ключові слова: Товари, торгівля, активізаційні заходи, стимулювання, управління продажами товарів, витрати, дохід.

Проблеми аудиту в банківських установах у період кризи та шляхи їх подолання - Очеретько Л. М., Касьян М. І.

Розглянуто функції контролю, аудиту й оцінювання ризиків у комерційних банках. Запропоновано створення системи внутрішнього контролю комерційного банку шляхом організації тісної взаємодії всіх підсистем. Запропоновано заходи щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників, створивши ефективну систему аналізу й контролю функціонування комерційного банку.
Ключові слова: Аудит, контроль, банк, Положення НБУ, кредит, депозит, комітет, ефективність.

Державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання як пріоритетний напрям діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби - Пушкарьова О. Ю.

У статті розкрито особливості здійснення органами Державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання, висвітлено основні етапи його проведення та розглянуто найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються державні аудитори при втіленні цього виду контролю на практиці.
Ключові слова: Контроль, аудит, державний сектор економіки, фактор ризику, рівень суттєвості, пропозиції.

Роль управлінського обліку в страхових компаніях - Федорищева А. М., Кисляк Н. П.

Розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації управлінського обліку в страхових компаніях. З'ясовано мету й завдання управлінського обліку, сутність і класифікацію витрат, організацію калькулювання витрат страховиків. Визначено якість інформації, яку потребують менеджери для здійснення ефективного управління страховою компанією, і роль бухгалтера в її наданні. Акцентовано увагу на прогностичній функції управлінського обліку у формуванні стратегії страховиків.
Ключові слова: Управлінський облік, витрати, класифікація витрат, калькулювання, страхові компанії, управлінські рішення, релевантна інформація, стратегічний управлінський облік.

Теоретичні аспекти обліку та аудиту операцій з оперативної оренди - Семенов Г. А., Лагода Л. М.

У роботі розглянуто теоретичні аспекти обліку та аудиту операцій з оперативної оренди.
Ключові слова: Оперативна оренда, облік, аудит, договір оренди,орендар, орендодавець.

Відображення організації внутрішнього контролю у нормативних документах - Пантелеєв В. П.

У статті розкрито зміст організації внутрішнього контролю формування собівартості продукції у нормативних документах з калькулювання. Висунуті пропозиції з вдосконалення організації внутрішнього контролю.
Ключові слова: внутрішній контроль, організація контролю, бухгалтерський контроль, управлінський контроль.

Дослідження стану податкового обліку та контролю - Греськів Т. С.

Досліджено моделі співіснування систем податкового та бухгалтерського обліку, особливості податкового обліку у зарубіжних країнах, методичні прийоми податкового обліку.
Ключові слова: Податковий облік, бухгалтерський облік, прибуток, валові доходи, витрати, амортизація, активи.

Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі становлення його системи - Риженко І. Є.

Стаття присвячена одному з найбільш затребуваних на сьогоднішній день в Україні напрямків аудиту - податковому аудиту. В ній проаналізовані причини поширення даного напрямку аудиту, визначені його місце в системі вітчизняного аудиту та роль в економічному житті суспільства, розглянуті відмінні особливості та сфера застосування податкового аудиту, наведені дані експертних досліджень щодо наявної ситуації на ринку аудиторських послуг.
Ключові слова: податковий аудит, ринок аудиторських послуг, міжнародні стандарти аудиту, податковий консалтинг, аудиторська перевірка.