Підстави настання господарсько-правової відповідальності : теоретико-правові питання

У статті проаналізовано підстави господарсько-правової відповідальності в аспекті співвідношення законодавчих і теоретичних засад. Окреме місце присвячено аналізу господарського правопорушення як фактичної підстави господарської відповідальності.
Ключові слова: господарсько-правова відповідальність, господарське правопорушення, вина.

Щодо можливості недієздатної фізичної особи бути гестором

Ключові слова: самозахист, дієздатність, юридичний вчинок, гестор, домінус

Здійснення особою самозахисту досить тривалий час було предметом дослідження у галузі кримінального права, де традиційно виділяли два його способи - необхідну оборону та крайню необхідність. У цивільному праві, як правило, обмежувалися розглядом питань, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, завданої особою при здійсненні самозахисту або при перевищенні його меж.