Фактори та критерії конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сучасних умовах ринкових відносин

В статті запропоновані критерії оцінки конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, визначено фактори, що впливають на рівень їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: рівень конкурентоспроможності, ринкові відносини, вища школа.

Довіра до державної влади як категорія політичного управління - Погорєлий С. С.

У статті розкрито основні категорії та поняття довіри до державної влади, проаналізовано процес формування образу органу державної влади крізь призму основних наукових підходів, а також визначено провідні фактори, що сприяють зазначеному процесу.
Ключові слова: Довіра до влади, політична довіра, партнерська взаємодія.

Правові механізми державного управління у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів - Луньова І. С.

У статті досліджено правові механізми державного управління у сфері реабілітації інвалідів, виявлено основні проблеми, пов'язані із законодавчим регулюванням процесів соціального захисту інвалідів та їх реабілітації.
Ключові слова: Інвалід, реабілітація, адаптація, державна політика, інтеграція, соціальний захист, реабілітаційний центр, інфраструктура.

Розвиток системи державного управління на сучасному етапі економічного розвитку - Маліков В. В.

У статті досліджено інституціональні аспекти системи державного управління, важливість інституціонального підходу при здійсненні соціально-економічних перетворень, систему державного управління в країнах Східної Азії.
Ключові слова: Державне регулювання, ринкові трансформації, соціально-економічна політика, громадянське суспільство, приватний сектор.

Теоретико-методологічні засади моделювання державно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні - Скрипник О. А.

У статті відображено основні теоретико-методологічні засади моделювання державно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я в Україні. Запропоновано план дій щодо створення моделі державного управління у сфері охорони здоров'я з трансформації функцій управління в управлінські дії з їх структуризацією на різних рівнях за основними напрямами (державотворення, розроблення й реалізація державної політики) і формами (нормативно-правовою, організаційно-розпорядчою та програмно-цільовою) державно-управлінської діяльності відповідно до її етапів.
Ключові слова: Державно-управлінська діяльність, моделювання, сфера охорони здоров'я, теоретико-методологічні засади.

Історичні аспекти реалізації принципів державного управління в галузі охорони здоров’я - Клюзко В. М.

У статті здійснено аналіз принципів державного управління в галузі охорони здоров'я СРСР. Розглянуто законодавство про охорону здоров'я СРСР, його сильні сторони та недоліки, обґрунтовано необхідність використання радянського досвіду.
Ключові слова: Державне управління, принципи державного управління, охорона здоров'я, державна служба.

Державне регулювання театральної справи в СРСР: театральна реформа 1989–1990 рр. - Яблунівський С. В.

У статті розглянуто особливості театрального експерименту 1989-1990 рр. в СРСР, проаналізовано його вплив на розвиток відносин між державою і театром.
Ключові слова: Державне регулювання, культурна політика, театр, театральний експеримент, театральна реформа.

Формування економічної культури сучасного керівника навчального закладу - Іваницька О. М.

У статті розглянуто основні фактори і проблеми, що впливають на формування економічної культури сучасного керівника навчального закладу, та обґрунтовано прийняття відповідних державних рішень.
Ключові слова: Економічна культура, керівник навчального закладу.

Удосконалення механізмів державного управління у сфері реформування вищої освіти як одна із запорук якості навчання - Домбровська С. М.

Перехід країни до ринкової економіки зумовлює необхідність реформування вищої освіти, яке повною мірою сприяло б формуванню самостійного мислення особистості, посиленню індивідуального підходу до розвитку творчих здібностей, докорінному поліпшенню професійної підготовки спеціалістів, здатних працювати в нових умовах. У статті висвітлено результати досліджень процесів реформування вищої освіти в Україні, проаналізовано світові статистичні дані, нормативні документи, які регламентують формування освітянського простору, та результати зростання показників вищих навчальних закладів держав, процеси вдосконалення навчального процесу та труднощі, з якими зіткнулися українські вищі навчальні заклади.
Ключові слова: Вища освіта, реформа освіти, вищі навчальні заклади.

Деякі питання запобігання та протидії корупції - Тучак М. О.

Приділено увагу питанням удосконалення механізму попередження та протидії корупції. Проаналізовано чинне законодавство в цій сфері, що дозволило стверджувати, що методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції містять положення, зміст яких говорить про довільне сприйняття юридичних категорій і понять, а також неповну обізнаність у системі нормативно-правових актів у сфері боротьби з корупцією.