Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Функції органів самоорганізації населення: поняття та загальна характеристика - Остапенко О. Г.

Сформульовано визначення функцій органів самоорганізації населення та здійснено їх класифікацію.

Контрольно-ревізійна служба в системі державного регулювання економіки. Функціональні аспекти - Акімов В. В.

Розглянуто організаційну структуру та функції контрольно-ревізійних управлінь та підрозділів. Наведено факти їх практичної діяльності щодо боротьби з різними проявами порушення фінансової дисципліни. Проаналізовано повноваження підрозділів КРУ, відмічено їхнє безпідставне звуження. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

Категорії економічної поведінки: мотивація підприємництва - Разумовський С. О.

Зроблено аналіз мотивації підприємництва та економічної поведінки. Обґрунтовано історичність поняття мотивації щодо процесу праці. Розглянуто негрошові форми мотивації праці.

Сучасна держава як ключовий економічний інститут - Коваленко Н. В.

Обґрунтовується зростаюча роль держави як ключового економічного інституту в контексті еволюції сучасної теорії інституціоналізму.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України як суб’єкт дозвільної діяльності - Романяк М. М.

Розглянуто питання визначення ролі і місця Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в системі суб'єктів дозвільної діяльності.

Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців - Михайлець Л. М.

Розглянуто питання культури мовлення державних службовців як складової загальної культури. Визначено необхідність підвищення рівня володіння українською мовою та подальших розвідок у цьому напрямку.

Земельні ресурси як об’єкт державного управління - Ботезат О. П.

Визначено підстави державного управління щодо використання земель. Доведено, що використання земель обов'язково має залишатися під ретельним наглядом держави, а земля - об'єктом державного управління.
Ключові слова: Земельні ресурси, об'єкт державного управління, підстави державного управління.

Державне управління в інформаційному просторі - Степанов В. Ю.

Досліджено проблеми сучасного стану державного управління в інформаційному просторі. Виявлено, що для формування єдиного інформаційного простору необхідна цілеспрямована інформаційна політика держави.
Ключові слова: Державне управління, інформаційний простір, стратегія, інформаційна політика.

Розвиток системи державного управління туристичною сферою - Гуслякова О. Ю.

Розглянуто історію та розвиток туристичної галузі України, недоліки державного управління цією галуззю, а також проаналізовано діяльність органів управління туризмом.
Ключові слова: Туризм, державне регулювання, галузь, орган управління, фінансування, регіон.

Стратегічні напрями підвищення політичної культури в Україні - Груздова К. Є.

Розглянуто особливості сучасного рівня політичної культури в Україні, визначено недоліки діючого механізму підтримки розвитку та проаналізовано основні напрями підвищення її якості, а також обґрунтовано необхідність удосконалення державно-управлінського механізму розвитку політичної культури в Україні.
Ключові слова: Політична культура, розвиток, стратегічні напрями, механізми, державна політика.