Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Державна екологічна політика як складова світової системи захисту довкілля - Малиш Н. А.

У статті досліджено проблеми формування та реалізації механізму державної екологічної політики. Визначено основні заходи створення ефективної геоекономічної стратегії екологічної політики. Виділено головні сфери, у яких передбачається здійснити наближення екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: Державна екологічна політика, сонячна енергетика, біоенергетика, енергоефективність, енергозбереження, екологічне законодавство.

Державна політика залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України - Куліков А. І.

У статті досліджено питання, пов'язані з активізацією процесів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.
Ключові слова: Державне управління, економіка, інвестиції, державні гарантії, інвестиційний процес.

Обґрунтування теоретичних підходів до визначення механізму державного регулювання розвитку ринку страхових послуг - Андрєєва О. І.

Досліджено теоретичні підходи до змісту механізму державного регулювання розвитку ринку страхових послуг; обґрунтовано шляхи подальшого вдосконалення його сутності та змісту.
Ключові слова: Механізм державного регулювання, принципи, інструменти, методи державного регулювання.

Завдання інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні - Гурбик Ю. Ю.

Розглянуто завдання інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення та гармонізації з європейським законодавством нормативно-правової бази рекреаційно-туристичної сфери.
Ключові слова: Державне регулювання, рекреаційно-туристична сфера, нормативно-правова база, інституціональне забезпечення.

Держава в регулятивній системі глобального світу - Кельдер Т. Л., Грубась В. В.

Статтю присвячено дослідженню еволюції державного регулювання міжнародної економічної діяльності в умовах становлення глобальної регулятивної системи.
Ключові слова: Глобалізація, економічний розвиток, міжнародна економічна діяльність, державне регулювання, транснаціональні корпорації, економічна інтеграція.

Організаційно-управлінські реформи в контексті вдосконалення адміністративно-територіальної структури в Україні - Кучабський О. Г.

Розглянуто проблему вдосконалення адміністративно- територіальної структури в Україні з точки зору реалізації адміністративної, муніципальної та регіональної реформ. З 'ясовано причини пробуксовування адміністративної, регіональної та муніципальної реформ в Україні.

Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти - Сиченко В. В.

Виділено проблеми у сфері державного управління вищої освіти. Розглянуто і запропоновано заходи для розробки нової державної стратегії в сфері вищої освіти. Запропоновано рекомендації з оптимізації управління діяльністю ВНЗ у сфері міжнародного співробітництва.

Політика розвитку агробізнесу в Україні в напрямі захисту внутрішнього продовольчого ринку - Гринь Є. Л.

Визначено економічний зміст і значення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного бізнесу на ринку продовольства. Виявлено функціональну взаємозалежність аграрного бізнесу структурних елементів у державному регулюванні. Розглянуто довгострокову стратегію щодо розвитку аграрного бізнесу.

Критерії та показники оцінки регіональної продовольчої безпеки - Шевченко О. О.

Переглянуто й уточнено склад критеріїв, застосовних до оцінки регіональної продовольчої безпеки. Визначено проблемні області для формулювання пріоритетних напрямів державного регулювання.

Підвищення ефективності використання туристично-рекреаційних ресурсів країни - Захарова С. Г.

Викладено значущість туризму для розвитку держави, види послуг у сфері туризму, а також розглянуто туризм в економічному та екологічному аспектах.