Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Вади та суперечності політики державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів - Іванченко О. В.

Виділено та проаналізовано основні напрями формування державної регіональної політики в Україні. З'ясовано підходи щодо напрямів подальшого розвитку територій.
Ключові слова: Суперечності, державна регіональна політика, розвиток територій, економіка регіонів.

Економічна роль державного фінансового контролю - Діденко С. О., Діденко Є. В.

У статті розглянуто економічну роль державного фінансового контролю у забезпеченні сталих темпів розвитку національної економіки.

Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки - Єдинак В. Ю.

У статті висвітлено світовий досвід розв'язання проблем забезпечення економічної безпеки на прикладі розвинутих країн та країн, що розвиваються.
Ключові слова: Національна безпека, економічна безпека, національні економічні інтереси.

Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи - Череп А. В., Попова Д. А

Розглянуто передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України. Проаналізовано дії уряду щодо її подолання. Досліджено напрями та шляхи досягнення урядом встановлених завдань, відповідно до прийнятих нормативно-правових документів. Запропоновано заходи щодо виконання антикризового бюджету на поточний рік.
Ключові слова: Бюджет, криза, антикризові дії, світове господарство, оптимізація.

Особливості державної антимонопольної політики - Попов Р. А.

Досліджено призначення державного контролю у сфері захисту економічної форми боротьби з монополіями, сутність антимонопольної політики.
Ключові слова: Природна монополія, державне регулювання, антимонопольна політика, антимонопольне законодавство.

Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд - Галушка З. І.

Вивчаються умови та причини зміни ролі держави в економіці. Аналізується концепція ролі держави як суб'єкта ринкових відносин, який має свої специфічні потреби та інтереси й несе відповідальність за ефективний розвиток суспільства. Наголошується необхідність використання соціосинегетичного підходу для аналізу сучасного суспільства та його організаційної культури.