Залежність трансформацій глобальних загальносуспільних систем від людського розвитку - Сардак С. Е.

У статті досліджено значення людського розвитку для життєдіяльності людства. Визначено наявність глобальних загальносуспільних систем та надано їх характеристику. Розглянуто вплив людського розвитку на глобальні загальносуспільні системи.
Ключові слова: Розвиток, людський розвиток, система, глобальні загальносуспільні системи, трансформація.

Місце системного підходу в логістичних дослідженнях - Попова В. Д.

Проведено аналіз теоретичних положень щодо визначення системного підходу, розглянуто основні поняття та властивості логістичної системи.
Ключові слова: Системний підхід, логістичне управління, система, логістична система.

Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища - Слободчикова Ю. В.

У статті розкрито поняття "конкуренція", "конкурентне середовище", "конкурентна політика". Досліджено теоретичні аспекти формування конкурентного середовища та визначено особливості конкуренції й конкурентної політики.
Ключові слова: Конкуренція, конкурентоспроможність, закон конкуренції, конкурентне середовище, конкурентна політика, конкурентна стратегія, нецінова конкуренція.