Формування ринку земель сільськогосподарського призначення як передумови здійснення підприємництва в аграрній сфері

Розглянуто проблеми формування та функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні. Проаналізовано можливість формування такого виду ринку та перспективи його розвитку в країні. Окремо наголошено на необхідності державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в країні. Встановлено, що лише реальний власник землі зможе стати дійсно господарем на ній, а ринок сільськогосподарських земель (контрольований державою) буде об'єктивним механізмом відбору ефективних форм господарювання.
Ключові слова: сільськогосподарські землі, ринок, реформування земельних відносин, державне регулювання.

Орендні земельні відносини в аграрному секторі економіки та напрями їх удосконалення

Розглянуто напрями вирішення проблем оренди сільськогосподарських земель в Україні. Обґрунтовано необхідність прийняття низки змін до законів України.
Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, оренда, державне регулювання.

Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інвестиційної політики в АПК - Притула Н. М.

Розглянуто сучасний стан розвитку інвестиційної політики в АПК, чинники, що впливають на розвиток інвестування в сільському господарстві в ринкових умовах, та заходи, що сприяють підвищенню інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: Інвестиції, інвестори, інвестиційна діяльність, аграрний сектор економіки, сільське господарство.

Аграрний фактор виживання української економіки - Афендікова Н. О.

Розглянуто питання розвитку сільського господарства України в умовах економічної кризи, враховуючи суттєві переваги цього сектора.
Ключові слова: Сільське господарство, економічна криза, держава, аграрна політика, інвестиції, кооперація, конкурентоспроможність продукції.