Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Фактори вибору типу та параметрів систем поточного контролювання на підприємстві

Досліджено вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємство. Виокремлено та розглянуто фактори впливу на формування та вибір систем поточного контролювання. Охарактеризовано вплив кожного з факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на формування систем поточного контролювання.
Ключові слова: контроль, система поточного контролювання, фактори внутрішнього середовища, фактори зовнішнього середовища.

Економічна доцільність електротермічного виробництва алюмінієвих сплавів - Літвіненко О. І., Станчевський В. К., Панкова М. О., Лебедєв В. В.

У статті викладено технологічне та економічне обґрунтування виробництва алюмінієвих сплавів електротермічними засобами, пропускаючи стадію виготовлення алюмінію електролізом. Електротермічні засоби потребують менше електричних і експлуатаційних витрат, менші капітальні витрати, мають більшу продуктивність, ширшу сировинну базу та інші переваги. На прикладі виплавки феросилікоалюмінію показано вдосконалення цих технологічних засобів. Показана доцільність використання цього сплаву для розкислення сталі.
Ключові слова: Феросилікоалюміній, відходи вуглезбагачення, чушковий алюміній, руднотермічні печі, розкислення сталі, економічне обґрунтування.

Теоретико-методичні підходи до визначення прибутковості - Ляліна Н. С.

Розглянуто загальні принципи визначення прибутковості виробництва з урахуванням підходів до формування теорії прибутковості, а також позицій окремих дослідників щодо суті прибутку та визначення рівня прибутковості.
Ключові слова: Прибуток, прибутковість виробництва, ефективність, дохід, витрати.

Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві - Покатаєва О. В., Кошулинська Г. О.

У статті проаналізовано роль заробітної плати, що змінюється під час економічної кризи. Удосконалено діючу модель аналітичного обліку. Обґрунтовано стимулювальне значення соціального пакета для підвищення ефективності праці. Розглянуто питання збільшення фонду оплати праці за рахунок зменшення витрат за рахунок використання енергоощадних технологій.
Ключові слова: Організація обліку, оплата праці, криза, соціальний пакет, енергоощадні технології.

Методичні підходи до розробки бізнес-івенту - Іванова О. В., Марковський О. В.

У статті проаналізовано зарубіжні методики розробки бізнес-івентів. Розглянуто проблему неефективної реалізації бізнес-івентів в Україні. Запропоновано підхід до розробки ефективного бізнес-івенту.
Ключові слова: Івент, бізнес-івент, івент-маркетинг, В2В, контент.

Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті - Бабіна Н. І.

У статті проаналізовано розвиток регіонального підприємництва туристичної сфери; визначено комплекс проблем, що уповільнюють його подальше функціонування; наведено можливі варіанти розвитку туристичної сфери курортного міста; запропоновано здійснити диверсифікацію; надано очікувані результати.
Ключові слова: Мале підприємництво, туристична сфера, курортне місто, розвиток, диверсифікація.

Об’єднання підприємців – ефективні інститути впливу на підприємницьке середовище - Лєсная О. С.

У статті розглянуто об'єднання підприємців як агентів впливу на сформоване інституціональне середовище, їх роль і місце в державній політиці сприяння розвитку підприємництва.
Ключові слова: Інституціональне середовище, підприємство, державна політика, об'єднання підприємців.

Удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування рекреаційно-туристичного господарства - Казачковська Г. В.

Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-туристичного господарства. Розкрито роль та місце рекреаційно-туристичного господарства як важливої складової економіки міста-курорту. Розроблено основні напрями підвищення ефективності розвитку РТГ шляхом удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування господарського комплексу міста-курорту.
Ключові слова: Рекреаційно-курортне господарство, підприємницька корпорація, спеціальний режим діяльності.

Проблеми виходу вітчизняних підприємств з економічної кризи на сучасному етапі - Єфімова Л. М.

Викладено методичні основи понять "конкурентоспроможність", "інновація", "інтегральний метод". Описано проблеми суб'єктів господарювання в сучасних умовах та запропоновано шляхи подолання фінансових труднощів при нестабільних економічних умовах.
Ключові слова: Конкурентоспроможність, ефективна діяльність, інновація, нові технології, продуктивність праці, якість продукції.

Особливості ціноутворення на підприємствах харчової промисловості - Пархоменко Н. О.

Вивчено особливості ціноутворення на підприємствах харчової промисловості. Визначено інтенсивність впливу цих особливостей на встановлення цін на підприємствах харчової промисловості.