Деякі особливості міжнародної міграції висококваліфікованих кадрів - Колесник Ю. В.

Розглянуто особливості міжнародної міграції населення і вплив на неї сучасної науково-технічної революції.
Ключові слова: Міжнародна міграція населення, освітній потенціал.

Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи - Федоренко В. Г.

Проаналізовано стан ринку праці України в сучасних умовах під впливом світової економічної кризи, визначено причини його незадовільного стану та запропоновано заходи щодо подолання кризи.

Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи - Федоренко В. Г.

В національній економіці після зниження у 1999 році до 40% валового внутрішнього продукту (ВВП) відносно рівня 1990 року у 2007 році він зріс близько на 65%, що відбувалось в умовах нового господарювання. Не дивлячись на це, виникає стурбованість з приводу вітчизняного ринку. Причини цього:
1. Низька оплата праці в структурі ВВП.
2. Гальмування відтворення капіталу (спрацювання основних фондів).
3. Високий рівень поляризації доходів, зубожіння середньостатистичного українця (біля 90% українців живуть на рівні бідності, витрати на споживання перевищують доходи, а понад 60% цих витрат складає продовольство).