Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види

В статті аналізуються особливості регіонального ринку хлібопекарської продукції, нові форми і види його розвитку за допомогою вертикальної та горизонтальної інтеграції, їх переваги та недоліки.
Ключові слова: хлібопекарська галузь, регіональний ринок, інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, концерн.

Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні

Проаналізовано основні тенденції функціонування молокопереробної галузі. Визначено можливі перспективи розвитку молокопереробних підприємств, які дадуть змогу вітчизняним виробникам молокопереробної галузі забезпечити якісною продукцією населення України та здійснити вихід на зовнішні європейські ринки.
Ключові слова: молокопереробна галузь, агропромисловий комплекс, тенденції та перспективи розвитку.

Планування та прогнозування витрат на підприємствах металургійної галузі - Лищенко О. Г.

Розглянуто основні підходи до планування та прогнозування витрат на підприємствах металургійної галузі, запропоновано прогнозну модель для металургійного підприємства, що складається з трьох ключових секторів залежно від організаційної побудови підприємства за центрами відповідальності.
Ключові слова: Витрати, планування, прогнозування, підприємства металургійної галузі, інновації.

Стан вугільної галузі в сучасний період - Середа Л. О.

У сучасних умовах розвитку світового енергетичного ринку енергетика України завжди була базовою галуззю та нині залишається основою національної економіки й важливим фактором її розвитку.
Безперечно, від стійкої роботи та сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу сьогодні залежить майбутнє нашої країни. Для забезпечення стабільного економічного розвитку енергетичної галузі вкрай необхідна розробка певних програм, кардинальних реформ, визначення основних напрямів розвитку, спрямованих на постійний розвиток паливно-енергетичного комплексу.