Здійснено оцінку прямих іноземних інвестицій Львівщини. Визначено чинники привабливості Львівської області для іноземних інвесторів, на основі чого окреслено найбільш привабливі сфери вкладення інвестицій. Встановлено, що основними чинниками, на які інвестор повинен звертати увагу у виборі Львівської області для інвестування, є: значний ресурсний потенціал; дешева та готова до праці робоча сила; значна площа вільної території для розташування підприємств; сприятливе для інвестицій розташування області тощо.
Ключові слова: інвестиції, інвестор, інвестиційна позиція, зовнішньоекономічна діяльність.

Вступ. Дослідження інвестицій, які іноземні інвестори залучають в економіку певного регіону або країни загалом, завжди було актуальною темою. Не є таємницею той факт, що значна кількість підприємств в Україні існує переважно завдяки іноземним інвестиціям. Після кризи, яка розпочалася у 2008 р., інвестиційна позиція України, як зрештою і багатьох країн, значно знизилась. З метою розвитку економіки держави варто представляти той чи інший регіон України в такому вигляді, який був би привабливим для інвестора. Тому актуальність цього дослідження полягає у визначенні чинників привабливості Львівської області для іноземних інвесторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іноземні інвестиції є одним із визначальних чинників розвитку промисловості України, оскільки в значну кількість промислових об'єктів країни, а особливо Львівської області, вкладають кошти іноземні інвестори. Серед учених, які досліджували роль іноземних інвестицій у розвиток Львівського регіону, можна виділити таких науковців, як Н.С. Кшиштоф, Ю.Я. Ковальчук, О.О. Сухий, В.Г. Федоренко та ін.
Постановка завдання. Основна Мета дослідження - визначити основні фактори, які будуть вирішальними для інвестора, в разі вибору Львівської області для інвестування.
Виклад основного матеріалу. Загалом, говорячи про іноземні інвестиції у Львівську обл., можна зазначити, що згідно зі статистичними даними, регіон є привабливим для іноземного інвестора. Щодо обсягу прямих іноземних інвестицій Львівщини, то станом на 1 липня 2010 р. він становив 1151,8 млн дол. США. У розрахунку на одного мешканця області припало 454,7 дол. США прямих іноземних інвестицій [4]. Упродовж І півріччя 2010 р. у підприємства та організації Львівщини залучено 40,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. Якщо говорити про окремі підприємства, які здійснюють інвестиційну діяльність на території Львівщини, то найбільш активними є: ДП "Кроно-Львів" - деревообробна галузь; ДП "Датський текстиль" (пошиття швейних виробів); ТОВ "Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ"
(виробництво автомобільних кабельних мереж); ТОВ "Танк Транс" (транспортні перевезення); ТОВ "Яблуневий дар" (виробництво соків); ДП "Хол-гер Крістіансен Продакшн Україна" (відновлення електрообладнання); ТОВ "Рабмер Україна" (комунальне господарство) [3].
Одне з провідних місць в економіці України за ресурсним потенціалом посідає промисловість, тому більшість інвесторів розглядають промислову галузь як найпривабливішу для інвестицій. Трансформаційні зміни в економіці у перехідний період спричинили її занепад. Не є новиною те, що у Львівській обл. за часів СРСР працювали такі масштабні як за кількістю робітників, так і за обсягом виробництва, заводи, як ВАТ "Кінескоп", ВО "Полярон", ВАТ "Львівсільмаш", ВАТ "Дрогобицький крановий завод", ВО "Ковальсько-Пресового обладнання", ВАТ "Стрийський склозавод" та інші потужні промислові об'єкти, але після розпаду СРСР вони виявилися збитковими, непривабливими для інвесторів. На теперішній час на їхньому місці розташовані спустошені приміщення, що лише займають територію, на яких могли б розміщуватися промислові об'єкти, які б зміцнювали українську економіку, підвищували загальний рівень ВВП, розвивали промисловість.
Наступною галуззю, яка б могла зацікавити інвесторів, ми вважаємо, є туристично-рекреаційна. З давніх-давен Львівська обл. є одним із найбільш відомих та популярних туристичних регіонів Центральної Європи. Регіон відзначається різноманітністю природних умов та багатством рекреаційних ресурсів. Відпочивальників приваблює унікальне поєднання історико-культурної спадщини та природно-рекреаційних ресурсів. Зокрема, великою популярністю серед туристів користуються замки Львівщини, а саме Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірзький замки, які об'єднуються у найпопулярніший туристичний маршрут "Золота підкова Львівщини". Але звичайно майже кожен із зазначених замків потребує або реконструкції, або косметичного ремонту, на які у місцевих та обласних рад ніколи немає коштів, а для інвесторів ці проекти, на жаль, не є достатньо привабливими. Львів, як історична пам'ятка, називають перлиною Європи, музеєм просто неба. Львівська обл. також є унікальними родовищами мінеральних вод та грязей з лікувальними властивостями, на базі яких функціонують та розвиваються відомі курорти Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Любінь Великий. На сьогодні в області налічується 133 санаторно-курортних заклади.
Львівська обл. є районом величезного інвестиційного потенціалу в галузі туризму та санаторно-курортній сфері. На території Львівщини розташовані дві спеціальні економічні зони (СЕЗ "Курортополіс Трускавець", СЕЗ "Яворів"). З них - єдина в Україні туристично-рекреаційного характеру СЕЗ "Курортополіс Трускавець", яка відома не лише у всій Україні, а й у Європі. У Трускавці щорічно відпочиває більше 20 тис. іноземних туристів (у 2009 р. Трускавець відвідало 32 тис. відпочивальників) [5]. Тому варто розвивати цю галузь для популяризації регіону, збільшення кількості відпочивальників, що своєю чергою, буде позитивно позначатися на платіжному балансі держави, її економіці.
Ще одним чинником, який може відіграти важливу роль для інвестора у вирішенні питання, чи інвестувати кошти у Львівську обл., є саме розташування області. На заході Львівська обл. має спільний кордон з Республікою Польща (протяжність майже 280,0 км), а отже - вона є приближена до країн, що входять до складу Європейського Союзу, що є досить важливим фактором, оскільки країни ЄС є головним інвестором Львівської області. Так, із країн ЄС у Львівський регіон надійшло 36,6 млн дол. США, що становитиме 90,9 % від загального обсягу. Окрім цього, через її територію проходять міжнародні залізничні лінії до столиць багатьох європейських держав, а також три важливі транспортні коридори: із заходу на схід (коридор № 3 Берлін -Вроцлав - Львів - Київ; коридор № 5 Трієст - Любляна - Львів) та з півночі на південь (Гданськ - Варшава - Львів - Одеса). На території області розташовані чотири автомобільні (Краковець, Шегині, Рава-Руська та Смільниця) та три залізничні пункти перетину кордону (Рава-Руська, Мостиська та Хирів), діє аеропорт "Львів" [3]. Варто зазначити, що приплив інвестицій в область буде позитивно впливати на розвиток зовнішньоекономічних відносин Львівського регіону з країнами Європи, розширювати співпрацю з новими державами.
Також визначним чинником у виборі Львівської області, як привабливого інвестиційного регіону, є наявність робочої сили. І справді, з одного боку, менталітет працездатного населення, особливо в західних областях України, характеризується великим бажанням працювати, а з іншого - для іноземних інвесторів робоча сила є досить дешевою. Як приклад, можна навести німецьке підприємство ТОВ "LEONI", яке розташоване у Стрию, де з моменту його відкриття працює уже 4 тис. осіб, що значно покращило рівень зайнятості Львівської обл. [6]. Відповідно, у разі збільшення іноземних інвестицій у Львівську обл. будуть створюватися нові робочі місця, що позитивно впливатиме на вирішення проблем зайнятості в регіоні.
Висновки. Львівська область має достатньо ресурсів та робочої сили, для того, щоб бути привабливою для іноземного інвестора, який вкладав би кошти у підприємства та рекреаційно-туристичні комплекси. Однак для підвищення інвестиційної привабливості, в управління економічним розвитком Львівського регіону виникає потреба у внесенні певних змін та реформування. Тому важливим є популяризація області в Європі та світі з метою активізації вкладення коштів у розвиток регіону, його підприємств, і, водночас, удосконалення законодавчої бази щодо впровадження інвестиційної політики.
Основними чинниками, на які інвестор повинен звертати увагу у виборі Львівської області для інвестування, є: значний ресурсний потенціал; дешева та готова до праці робоча сила; значна площа вільної території для розташування підприємств; сприятливе для інвестицій розташування області тощо.

Література
1. Статистичний щорічник України за 2009 р. - Ч. 1 / за ред. О.Г. Осауленко. - К. : Дер-жком. статистики України, 2009. - С. 174.
2. Прямі іноземні інвестиції Львівщини / Держком статистики України, Львівське обласне управління статистики / за ред. О.Г. Осауленко. - К. : Вид-во "Либідь", 2009. - 61 с.
3. Інвестиційний портрет Львівської області. [Електронний ресурс]. - Доступний з mfa.gov.ua.
4. Інвестиційна діяльність області у січні-червні 2010 року. [Електронний ресурс]. -Доступний з loda.gov.ua.
5. У 2009 році кількість відпочиваючих у Трускавці зросла на 12 % - до 32 тис. осіб. [Електронний ресурс]. - Доступний з vgolos.com.ua.
6. LEONI to build large wiring systems plant in the Ukraine. [Електронний ресурс]. - Доступний з leoni.com.

Н. М. Заярна, Р. Л. Мельник: Науковий вісник НЛТУ України 2011 р., № 21.02, с. 193-196

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com