Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Сутність і функції технологічного парку як об'єкта інноваційної інфраструктури - Дерид І. О.

Стаття присвячена проблемі побудови розвиненої інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура є своєрідним мостом між результатами наукових досліджень і ринком, державою і бізнесом. В роботі аналізуються такі суб'єкти інноваційної інфраструктури, як технологічні парки.

Консалтингові ресурси як складник інноваційного потенціалу економіки - Марченко О. С.

Розкрито сутність і роль консалтингових ресурсів в інноваційному розвитку економіки, забезпеченні ефективного функціонування національних інноваційних систем, активізації інноваційної діяльності господарюючих суб'єктів. Обґрунтовано, що консалтингові ресурси є складниками ресурсного, результативного і внутрішнього рівнів інноваційного потенціалу економіки.

Економічний простір в системі категорій інституційної архітектоніки - Логвиненко О. О.

Визначено зміст економічного простору як категорії інституційної архітектоніки. Розкрито сутність інституціоналізації економічного простору. Систематизовано та класифіковано рівні та форми просторової організації економічної системи за критеріями просторової та просторово-часової визначеності.
Ключові слова: економічний простір, інституціоналізація економічного простору, регіон, центр, провінція, периферія.

Вплив фінансової кризи США на економіку України - Шишкін В. О., Абліцова Т. С.

У статті розглянуто вплив фінансової кризи США на економіку України; визначено її наслідки в Україні; запропоновано заходи щодо подолання Україною фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: Фінансова криза, фінансова система, іпотечна криза, криза ліквідності, експортно орієнтовані галузі, інфляція.

Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні - Білюк А. В.

У статті автором досліджуються особливості інноваційних процесів розвитку економіки держави, основні напрями державного стимулювання інновацій, ефективність інструментів податкового впливу на інноваційну сферу.