Механізм екологізації етапів життєвого циклу товару - Жулавський А. Ю., Деркач М. А., Кобушко І. М.

В роботі проаналізовано прояв основних видів обмежень в міжнародних екологічних конфліктах. Розглянуто особливості їх впливу на стан екологічного конфлікту.
Ключові слова: міжнародні відносини, екологічні конфлікти, обмеження, природокористування, ресурси, фактори.

Інструменти екологічної політики та їх вплив на рекреаційне природокористування - Гаман П. І.

Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід застосування економічних інструментів для стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів.

Методологія державного раціоналізму в управлінні вугільною галуззю - Фесенко І. А.

Розвиток науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, урбанізація та глобалізація, підвищення ролі людського фактора у житті суспільства, а також розпочатий перехід до постіндустріального суспільства потребують відступу від утилітарного розуміння та оцінки ефективності державних управлінських рішень щодо вугільної та інших галузей економіки. Еволюція світової економіки й економічних відносин веде до того, що все менша частина минулої та живої праці на кожному конкретному підприємстві відображає суспільні витрати на вироблення продукції на цьому підприємстві.