Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах - Базилевич В. Д.

Досліджено роль і значення фінансового ринку в сучасній економічній системі. Визначено особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки. Проаналізовано взаємозв'язок ефективності фінансового ринку та стабільності економіки країни.
Ключові слова: фінансовий ринок, ринкова економіка, реальний сектор економіки, фінансові ресурси.

Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу - Данькевич А. П.

Ті чи інші форми торгівлі фінансовими зобов'язаннями, на думку істориків, виникли щонайменше до часів Римської імперії. Фінансові зобов'язання, які можна вважати прообразом сучасних фінансових інструментів, існували ще в середні віки, і найвідоміший приклад - зобов'язання італійських міст-держав. Серйозним аргументом на користь ринку фінансових інструментів як додаткового каналу мобілізації коштів є наявність багатьох можливостей фінансування різноманітних проектів, вибору шляхів і способів прибуткового вкладання, а також динамічність переміщення фінансових ресурсів відповідно до поточних потреб господарства.

Фінансові механізми транснаціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки - Карпенко Г. В.

Проблема функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) у сучасних економічних умовах є надзвичайно актуальною. Низка корпоративних банкрутств найбільших корпорацій світу не могла не позначитися на стабільності функціонування світової фінансової системи. Фінансові махінації та банкрутства корпорацій США та Європи вплинули на економічну стабільність як у материнських країнах, так і у країнах-реципієнтах цих компаній, а також позначилися на коливанні валютних курсів долара й євро.

Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України - Лупенко Ю. В.

Останнім часом спостерігається активізація діяльності щодо вдосконалення законодавства ринку цінних паперів в Україні. Період з кінця 2008-го до початку 2009 р. відзначився зрушеннями у вдосконаленні діючих норм законодавства вітчизняного фондового ринку, що проявилося в ухваленні та набранні чинності нових законів та законопроектів, які мають на меті упорядкувати правові відносини на фондовому ринку України та підтримати ефективне його функціонування.
Ключовою проблемою вітчизняного фондового ринку залишається недорозвиненість його організаційного сегмента. Незважаючи на незначні позитивні зрушення, при побудові інституційної структури фондового ринку виникає чимало проблем економічного, соціального та технологічного характеру. Повноцінне функціонування ринку цінних паперів потребує врегулювання деяких регуляторних проблем, у тому числі системного вдосконалення нормативної бази ринку. Слід зазначити, що таке вдосконалення вимагає внесення змін до чинних нормативних документів або прийняття нових законодавчих актів.

Історія розвитку біржового механізму фінансового ринку України - Бесєдін Є. І.

У статті досліджена історія формування та розвитку біржового механізму, розглянуто основні історичні етапи його формування. Наголошено на тому, що сучасний стан біржового механізму є недосконалим. Визначено заходи щодо розвитку біржового механізму на сучасному етапі.

Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки - Юхименко П. І., Бойко С. В.

Розглянуто життєвий шлях російсько-українського економіста, статиста, юриста, державного діяча Олексія Анциферова, особливу увагу приділено рокам його роботи в Харківському університеті. Визначено наукові інтереси вченого, що пов'язані із кредитною кооперацією, та його внесок у розвиток фінансової науки.

Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства - Карпенко Г. В., Данькевич А. П.

Статтю присвячено дослідженню основних проблем нормативно-правового забезпечення ефективного корпоративного управління в Україні, зокрема підвищенню рівня захисту прав акціонерів та достовірності і прозорості подання й розкриття акціонерними товариствами інформації щодо їхньої діяльності.

Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні - Филюк Г. М.

Розглянуто вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні. Обґрунтовуються пропозиції щодо підвищення ефективності державного регулювання інтенсивності конкуренції на внутрішньому ринку.

Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень - Дяченко Я. Я.

Обґрунтовано напрями розвитку фінансового механізму щодо організаційно-методичних засобів детінізації економіки та її компонента — корупції на основі розвитку економічної свободи, формування державної антикорупційної політики та стратегії протидії корупції, організації громадського моніторингу.

Суб'єкт малого бізнесу як складова фінансової системи держави - Ткаченко С.О.

В статті розглядаються фінансово-правові аспекти визначення суб'єкта малого бізнесу. Визначаються недоліки та переваги сучасного законодавства, проводиться аналіз інструментів визначення суб'єкта малого бізнесу в системі загальних фінансових відносин.
Ключові слова: малий бізнес, критерії визначення малого бізнесу, ефективність малого бізнесу, державна підтримка малого бізнесу