Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки

Розглянуто фінансову безпеку підприємства як рівень його фінансової захищеності та створення необхідних передумов його стійкого зростання. Запропоновано загальну схему процесу організації фінансової безпеки.
Ключові слова: фінансова безпека, фінансові ризики, суб'єкт господарювання.

Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування

Статтю присвячено визначенню показників фінансових планів. Здійснено деталізацію показників фінансових планів за видами фінансового планування.
Ключові слова: довгострокове фінансове планування, середньострокове фінансове планування, короткострокове фінансове планування, фінансовий план.

Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки - Ареф'єва О. В., Кузенко Т. Б.

У статті розглянуто складові економічної безпеки та економічні основи формування фінансової безпеки підприємства, а також визначено рівні фінансової безпеки.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, фінансова безпека підприємства, рівні фінансової безпеки, індикатори фінансової безпеки.

Фінансові домінанти реструктуризації підприємств - Терещенко О. О., Волошанюк Н. В.

Розкрито економічну природу й мотиви внутрішньої та зовнішньої реструктуризації підприємств. Визначено фінансові домінанти реструктуризації та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення її ефективності на вітчизняних підприємствах.