Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії - Нагірна В. П.

Розглядаються питання формування територіальної структури господарства і розселення населення. Викладено теоретичні основи її формування, висвітлені основні напрямки дослідження територіальної структури українськими вченими. Виділено точкові, вузлові, локальні і регіональні елементи територіальної структури. Показано нове позиціонування територіальної структури в умовах ринкової економіки і глобалізації суспільного розвитку.