Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи

Розглянуто причини виникнення кризи. Наведено способи подолання кризи і місце грошово-кредитної політики.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, грошово-кредитна політика.

Грошово-кредитні системи країн Європейського союзу - Кодацький В. П.

Проаналізовано закордонний досвід функціонування грошово-кредитної системи, а зокрема досвід країн європейського союзу (Великобританії, Фінляндії, Франції), можливості використання його на Україні.