Формування ринку інвестиційної нерухомості в Україні

В статті досліджено особливості ринку інвестиційної нерухомості, виявлено основні фактори та закономірності розвитку в умовах формування ринкової економіки.
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, ринок інвестиційної нерухомості, нерухомість, ринкова економіка, приватизація.

Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у дорожнє господарство України - Сабриченко А.

У статті розглянуто проблеми залучення іноземних інвестицій в автодорожнє господарство та заходи, які необхідно впровадити для цього на міжнародному, державному та регіональному рівнях.
Ключові слова: Іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційна політика, інновації, модернізація.

Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення - Пісьмаченко Л. М.

У статті розглянуто види та напрями залучення інвестицій, особливості державного регулювання та організації контролю за їх використанням з боку держави.
Ключові слова: Державний контроль, державне регулювання, іноземні інвестиції, портфельні інвестиції, прямі інвестиції, інвестування, імпорт капіталу, інвестиційний клімат.

Інвестиційний клімат в Україні - Детюк Т. Г.

У статті досліджено проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні - Запатріна І. В.

Розглянуто поточний стан і визначено основні засади розбудови системи державного капітального інвестування в Україні, зокрема, щодо формування Національної стратегії капітальних інвестицій і фінансових механізмів її реалізації, включаючи бюджетні механізми. Визначено шляхи й напрями вдосконалення тарифної політики, доцільність запровадження податкових стимулів для певних видів діяльності, основні засади розвитку системи бюджетної підтримки державних капітальних інвестицій у межах розвитку публічно-приватного партнерства тощо.

Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій - Даниленко А.А.

Досліджуються історичні й регіональні особливості, а також останні тенденції прямих іноземних інвестицій у світі. Аналізується вплив глобальної економічної кризи на міжнародні інвестиційні процеси. Оцінюються коротко- й довгострокові перспективи світових потоків капіталу, в тому числі з точки зору надходження інвестицій в Україну.