Ґенеза соціальних конфліктів у перші роки радянської влади

Ключові слова: соціальний конфлікт, суб 'єкти соціального конфлікту

Проблемою даного дослідження є питання походження причини виникнення і форми прояву соціальних конфліктів у перші роки становлення радянської влади. Вияснення цих питань потрібно для науково-теоретичного усвідомлення і практичного застосування вирішення соціальних конфліктів сьогодення. Умови, в яких формуються ринкові відносини в Україні і становлення радянської влади, однотипові.

Ставлення цивільного населення Львова до полонених і поранених солдатів (1914-1915)

У статті проаналізовано реакцію мешканців Львова на появу полонених і поранених солдатів на вулицях міста з початком Першої світової війни. Автор з 'ясовує ставлення львів 'ян до різних груп полонених і поранених, яке з огляду на обставини змінювалося від співчуття та допомоги до брутальності.

Початок реабілітації учасників націоналістичного підпілля та її вплив на населення Західної України (1956-1961 рр.)

У статті йдеться про реабілітацію колишніх учасників націоналістичного підпілля після ХХз 'їзду КПРС. Автор досліджує вплив процесу на суспільно-політичне життя західноукраїнського регіону. Критерій політичної лояльності був основним принципом, який визначав особливості реабілітації в Західній Україні: відмінності в масштабах і характері її проведення.

Доповідь Вальдемара Магунії як джерело для дослідження нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі "Київ" (1941-1944)

У статті проаналізовано основні положення доповіді В. Магунії про дворічний досвід роботи на посаді керівника генерального округу «Київ»рейхскомісаріату «Україна». Розглянуто питання достовірності цього історичного джерела та доцільності його використання у науковій роботі.

Проблеми економічної інтеграції Словацької республіки до Європейського Союзу

У статті аналізуються основні засади економічної інтеграції Словацької Республіки до Європейського Союзу. Зазначено, що система двостороннього міждержавного співробітництва довела свою ефективність на шляху до загальноєвропейських та євроатлантичних структур.

Становлення ідеї козацької автономії в Речі Посполитій

У статті проаналізовано основні засади і шляхи формування ідеї козацької автономії протягом другої половини XVI - першої половини XVII ст. та її трансформацію в намір створення власної держави.

«Руська» термінологія в Київському та Галицько-Волинському літописних зводах - Моця О. П.

Зіставлено тексти двох літописних зводів, що дало змогу простежити розширення зони використання «руської» назви із земель Середнього Подніпров'я до Прикарпаття.

Щоденник Ф. П. Матушевського як історичне джерело - Якобчук С. О.

У статті здійснено джерелознавчий аналіз щоденника Ф. П. Матушевського. Визначено основні сюжети та інформативну цінність документа. Розглянуто обставини створення та долю джерела після смерті автора.
Ключові слова: Ф. П. Матушевський; щоденник; історичне джерело; Надзвичайна дипломатична місія УНР у Греції; біографія.