Сучасне правове регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні

У статті розглянуто особливості правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні, а також проаналізовано можливі наслідки застосування Закону України «Про акціонерні товариства», який набирає чинності навесні 2009 р.
Ключові слова: акціонерні товариства, господарські товариства, правове регулювання діяльності акціонерних товариств, корпоративні відносини, рейдерство.

Медіація як один із методів цивілізованого вирішення корпоративних конфліктів

Проаналізовано медіацію, її переваги над судовим процесом вирішення спорів та сформульовано висновки щодо необхідності впровадження медіації в практику. Визначено, що медіація є ефективним, економним та швидким методом вирішення корпоративних конфліктів в Україні. Встановлено, що важливою передумовою законодавчого регулювання вітчизняної практики медіації є реформування процесуального законодавства. Для втілення методу медіації треба забезпечити професійну підготовку медіаторів, вивчати міжнародний досвід, інформувати клієнтів та населення про наявність альтернатив у вирішенні спорів.

Організація складних інтеграційних форм сумісної виробничогосподарської діяльності та забезпечення їх функціонування - Демидова О. С.

У статті розглядаються трансформаційні процеси у корпоративному секторі економіки. Розглянуто фактори, що впливають на напрям розвитку корпорацій. Запропоновано шляхи оздоровлення та стабілізації вітчизняної економіки.

Формування корпоративних структур та їх роль у стійкому функціонуванні національної економічної системи - Журавель В. В.

У статті розглянуті способи, методи і механізми функціонування трансформаційної економічної системи. Здійснено порівняльний аналіз шляхів та способів формування корпоративних структур відповідно до типу економічних систем, та їх вплив у на національну економічну систему.

Основні тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в Україні - Шкодін Я. В.

У статті розглянуто тенденції формування та розвитку моделі корпоративного управління в України, визначено ключові проблеми та шляхи їх подолання.