Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України - Юркевич О. М.

Розглянуто теоретичні аспекти діяльності кредитних компаній, особливого виду небанківсь-ких кредитних установ, які функціонують на фінансовому ринку України. Систематизовано наукові погляди щодо переліку фінансових установ, висвітлено значення та роль кредитних компаній як важливого елементу інфраструктури забезпечення суб'єктів ринку фінансовими ресурсами, чітко окреслено їх місце на фінансовому ринку.
Ключові слова: кредитні компанії, фінансовий ринок, фінансові ресурси, банки, небанківські кредитні установи.

Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні - Терещенко Г. М.

Розглядаються питання функціонування кредитних спілок в Україні. Досліджено проблеми становлення й розвитку кредитних спілок, а також окреслено перспективи їх діяльності на вітчизняному кредитному ринку.