Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей
Підсумовано наслідки двох буреломів (2002 та 2005 рр.) у дендропарку "Олександрія". Наведено порівняльну характеристику 20 видів деревних порід щодо стійкості до негативного впливу вітру.
Ключові слова: бурелом, вітровал, вітровитривалість, Tilia L.

Стійкість до вітру є чинником, який за всіх позитивних біоекологічних особливостей, високих декоративних якостей може обмежити використання рослин певного роду чи виду в населених пунктах. За низької вітровитривалості дерева можуть бути небезпечними для життя та здоров'я людей і тварин, а також для архітектурних споруд, машин, ліній електропередач тощо.
Стійкість до вітру визначається двома показниками: стійкість до вітровалу і стійкість до бурелому. Під час вітровалу дерева вивертає разом з корінням. Вітровальність залежить від того, наскільки потужною є коренева система дерева та від ґрунтово-топографічних умов місцезростання. Коренева система липи на добре дренованих і родючих ґрунтах потужна, добре розвинена, має глибокий стержневий і сильно розвинені бокові корні. Завдяки цьому вітровальні дерева трапляються рідко [5]. Під час бурелому вітер ламає стовбури дерев. Бурелом виникає внаслідок тиску вітру на крону дерева з силою, яка більша за силу опору стовбура дерева [1, 4, 6].
Матеріали та методи досліджень. Мета нашої роботи - визначити ступінь вітровитривалості липи стосовно інших деревних порід. Ми вивчали вітровитривалість лип на основі порівняльного аналізу наслідків буреломів 2002 та 2005 рр. у дендрологічному парку "Олександрія".
Результати досліджень та їх обговорення. 29.07.2002 та 1-8 серпня 2005 р. у дендрологічному парку "Олександрія" пройшли буреломи. За даними Білоцерківської метеостанції, швидкість вітру в місті 29 липня 2002 р. досягала 15 м/с з поривами вітру до 24 м/с; 1 серпня 2005 р. швидкість вітру була 14 м/с з поривами до 19 м/с та 7-го серпня - 16 м/с з поривами до 22 м/с. Після буреломів, які пройшли в місті Біла Церква, було складено "Акти спеціального санітарно-лісопатологічного обстеження насаджень дендропарку "Олександрія" НАНУ". Внаслідок бурелому, який стався 29.07.2002, у насадженнях дендропарку "Олександрія" пошкоджено чимало дерев. При цьому 99 дерев було зламано, вивернуто із корінням або доведено до аварійного стану (нахил більше ніж на 30° від вертикальної вісі дерева). Під час бурелому 2005 р. буре-ломних і вітровальних виявилось 64 дерева. Переважно це були вікові дерева, вражені дереворуйнівними грибами. Дані щодо породного і кількісного складу буреломних дерев наведено в табл.
Як видно з табл. кількість вітровальних і буреломних дерев не зовсім характеризує їх вітровитривалість. Відсоткове відношення пошкоджених дерев (вітровальних і буреломних) до загальної кількості дерев об'єктивніше характеризує стійкість певного виду до негативного впливу потужного вітру.
Табл. Наслідки буреломів 2002 та 2005 рр. у дендропарку "Олександрія"

Стійкість видів роду Tilia L. до негативного впливу вітру

Дані про кількість дерев кожної породи, які ростуть у дендропарку "Олександрія", ми брали в "Каталозі деревних рослин дендрологічного парку "Олександрія" НАН України" [2] та в "Каталозі рослин дендрологічного парку "Олександрія" [3]. У цих каталогах точна кількість рослин зазначена тільки для кількох видів, зазвичай інтродуцентів, які ростуть у невеликій кількості. Кількість дерев аборигенних видів указана приблизно і заокруглена до сотень або до тисяч штук.
Серед ушкоджених від сильного вітру дерев Tilia cordata Mill. виявилась стійкою породою нарівні з Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Pinus silvestris L., Acerpseudoplatanus L. Частка пошкоджених вітром дерев вказаних вище видів не перевищує 1 %. За два буреломи було пошкоджено всього 6 лип (2 - під час першого і 4 - під час другого бурелому). Липа серцелиста в Правобережному Лісостепу України є аборигенною породою, цим пояснюється велика кількість дерев цього виду (більше 1000), які ростуть на території парку. Деякі дерева мають вік понад 200 років і природним є те, що вони вражені трутовими грибами. Цей чинник погіршує фізичні якості деревини і вона не може протистояти вітру нарівні зі здоровою деревиною. При цьому з більш ніж 1000 дерев (більше 200 з яких є віковими) буреломом було пошкоджено лише 6 дерев. З тих лип, що постраждали від вітру, не було жодного вітровального дерева. Всі липи буреломні, внаслідок того що всі вони старі (більше 100 років) і стовбур був уражений трутовими грибами. Інші дерева видів роду Tilia L., які ростуть в дендропарку "Олександрія", під час бурелому не постраждали, що свідчить про їхню високу вітростійкість.
Рух повітря має не тільки руйнівну властивість для дерев, а за невеликої швидкості вітру (до 2-3 м/с) підвищується ефективність фотосинтезу. У разі достатнього забезпечення рослини вологою асиміляція вуглецю збільшується в 4-5 разів, за слабшому - у півтора раза. Коли ж швидкість вітру перевищує 5 м/с, асиміляція вуглецю зменшується, тому що зносяться зволожені і збагачені вуглекислим газом маси повітря [1].
Постійний вплив вітру погіршує форму стовбура, збільшує збіг стовбура та утворює ексцентричність крони. У лип, які ростуть на відкритому просторі, за постійної дії вітру стовбури формуються конусоподібно, сильно збільшуючи діаметр у комлевій частині, де більше плече важеля і момент вивертання. В лісі, де вітер відсутній, або його рух незначний, стовбури лип мають форму близьку до циліндричної.
За тривалої дії вітру в одному напрямку погіршується форма крони лип, вона стає прапороподібною. Це, зазвичай, проявляється на вершині гір, або на узбережжі моря. Під дією вітру може формуватися коренева система лип; чим дія вітру сильніша, тим потужніші корні, тим глибше вони проникають у ґрунт і розповсюджуються в бік, протилежний напрямку вітру [1].
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що види роду Tilia L. є стійкими до вітровалу, але якщо дерево було тривалий час ушкоджено дереворуйнівними грибами і деревина втратила свої фізичні якості, то під час поривів вітру більше 20 м/с може бути пошкоджено стовбур або верхівка дерева під час бурелому. Загалом види роду Tilia L. за своєю стійкістю до вітру цілком придатні для використання в озелененні біля проїжджих частин та в житлових масивах.
Для боротьби з буреломом видів роду Tilia L. необхідно своєчасно здійснювати вибірково-санітарні рубання в насадженні, вирізати сухі та масово уражені трутовими грибами дерева, підтримувати належний санітарний стан деревостану.

Література
1. Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. - Львов, 1977. - 304 с.
2. Каталог деревних рослин дендрологічного парку "Олександрія" НАН України / авт. кол.: С.І. Галкін, Н.С. Галкіна, В.М. Гайдамак та ін. / под ред. С.І. Галкін. - Біла Церква : Вид-во "Ворскла", 2008. - 56 с.
3. Каталог рослин дендрологічного парку "Олександрія" / сост. Л.О. Бабенко, С.І. Галкін, Н.М. Дойко та ін. / под ред. Л.П. Мордатеко. - Біла Церква : Вид-во "Ворскла", 1997. -120 с.
4. Лесохозяйственный словарь-справочник / отв. ред. А.Д. Букштынов. - М.-Л. : Гос. лесотех. изд-во, 1948. - Т. 1. - 257 с.
5. Мурахтанов Е.С. Липа / Е.С. Мурахтанов. - М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1981. - 76 с.
6. Никитинский Ю.И. Декоративное древоводство / Ю.И. Никитинский, Т. А. Соколова. - М. : ВО "Агропромиздат", 1990. - 256 с.

Масальський В. П.: Науковий вісник НЛТУ України 2010 р., № 20.14, с. 53-55

Похожие статьи:

Больше научных статей можно найти на главной странице научной периодики Firearticles.com