Сучасна концепція маркетингу та економічна криза

У статті на основі аналізу попередніх маркетингових концепцій виявлено тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу відносин та визначено її роль в умовах економічної кризи.
Ключові слова: концепція маркетингу, маркетинг відносин, маркетинг споживача.

Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів

Розглянуто стан і перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в сегменті професіональних торгово-розважальних центрів. Проаналізовано та доведено об 'єктивну необхідність проведення маркетингових заходів для підвищення економічної ефективності діяльності ТРЦ в умовах економічного спаду в країні. Запропоновано нові інструменти маркетингової програми стимулювання відвідування ТРЦ.
Ключові слова: маркетингові комунікації, ринок комерційної нерухомості, торгово-розважальні центри, маркетингові програми підвищення економічної ефективності діяльності професійного торговельного центру.

Маркетинговий підхід в управлінні розвитком продовольчої торгової мережі - Тимофєєва О. В.

У статті розглянуто та проаналізовано процес впровадження комплексу маркетингу як одного із складових управління торговою мережею в сучасних умовах господарювання. Розглянуто особливості маркетингових комунікацій торгових мереж, які використовуються у системі управління. Розроблено рекомендації з приводу впровадження ефективної маркетингової політики у торговій мережі.
Ключові слова: маркетингова політика, маркетингові комунікації, конкурентоспроможність, асортимент, власна торгова марка, сегментація.