Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі

Обгрунтована актуальність професійної компентності менеджера в жорстких умовах ринкових відносин. Визначено моделі та вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера та роль вищої школи в формуванні професійних якостей менеджера туризму.
Ключові слова: проблема професійної компетентності, ринкові умови, нова економіка.

Функція організації як цілеполягання за видами діяльності підприємства - Антипова Л. О.

Розкрито роль функції організації як загальної функції управління підприємством. Показана роль організації як функції управління у цілеполяганні за видами діяльності підприємства, що представлені функціями підприємства, функціями управління та функціональними підсистемами.