Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві - Покатаєва О. В., Кошулинська Г. О.

У статті проаналізовано роль заробітної плати, що змінюється під час економічної кризи. Удосконалено діючу модель аналітичного обліку. Обґрунтовано стимулювальне значення соціального пакета для підвищення ефективності праці. Розглянуто питання збільшення фонду оплати праці за рахунок зменшення витрат за рахунок використання енергоощадних технологій.
Ключові слова: Організація обліку, оплата праці, криза, соціальний пакет, енергоощадні технології.

Практичні проблеми організації управління та їх вирішення системно-семіотичними методами - Ханін І. Г.

У статті виявлено основні практичні проблеми організації управління, наголошено на необхідності розробки системно-семіотичного методу, який базується на знаннях зв'язків між ІТ та їх оточенням і здатний мінімізувати їх взаємний вплив.
Ключові слова: Об'єкт та система управління, інформаційні технології, системно-семіотична парадигма, організація управління національною економікою, менеджмент.

Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні - Семенюк М. М.

У статті проаналізовано причини виникнення, механізм розвитку та наслідки сучасної фінансово-економічної кризи в Україні. Обґрунтовано необхідність та деякі напрями модернізації банківського кредитування для її подолання.
Ключові слова: Фінансово-економічна криза, соціально орієнтована ринкова економіка, інноваційно інвестиційна модель розвитку економіки, конкурентоспроможність кредитного механізму, мотиваційна функція кредиту.

Стратегічні важелі регіонального економічного розвитку (на прикладі дніпропетровської області) - Верхоглядова Н. І., Чередніченко О. Д., Стенічева І. Б.

Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропоновано власну точку зору на особливості стратегічного управління економічною безпекою регіону.
Ключові слова: Регіон, економічна безпека, загроза, промисловий потенціал, регіональне управління, регіональний розвиток, регіональна трансформація, стратегічне планування.

Методичні підходи до розробки бізнес-івенту - Іванова О. В., Марковський О. В.

У статті проаналізовано зарубіжні методики розробки бізнес-івентів. Розглянуто проблему неефективної реалізації бізнес-івентів в Україні. Запропоновано підхід до розробки ефективного бізнес-івенту.
Ключові слова: Івент, бізнес-івент, івент-маркетинг, В2В, контент.

Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів - Власюк Г. В.

У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
Ключові слова: Товари, торгівля, активізаційні заходи, стимулювання, управління продажами товарів, витрати, дохід.

Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті - Бабіна Н. І.

У статті проаналізовано розвиток регіонального підприємництва туристичної сфери; визначено комплекс проблем, що уповільнюють його подальше функціонування; наведено можливі варіанти розвитку туристичної сфери курортного міста; запропоновано здійснити диверсифікацію; надано очікувані результати.
Ключові слова: Мале підприємництво, туристична сфера, курортне місто, розвиток, диверсифікація.

Об’єднання підприємців – ефективні інститути впливу на підприємницьке середовище - Лєсная О. С.

У статті розглянуто об'єднання підприємців як агентів впливу на сформоване інституціональне середовище, їх роль і місце в державній політиці сприяння розвитку підприємництва.
Ключові слова: Інституціональне середовище, підприємство, державна політика, об'єднання підприємців.

Проблеми аудиту в банківських установах у період кризи та шляхи їх подолання - Очеретько Л. М., Касьян М. І.

Розглянуто функції контролю, аудиту й оцінювання ризиків у комерційних банках. Запропоновано створення системи внутрішнього контролю комерційного банку шляхом організації тісної взаємодії всіх підсистем. Запропоновано заходи щодо оцінювання кредитоспроможності позичальників, створивши ефективну систему аналізу й контролю функціонування комерційного банку.
Ключові слова: Аудит, контроль, банк, Положення НБУ, кредит, депозит, комітет, ефективність.

Удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування рекреаційно-туристичного господарства - Казачковська Г. В.

Статтю присвячено вирішенню актуальної проблеми підвищення ефективності функціонування міського рекреаційно-туристичного господарства. Розкрито роль та місце рекреаційно-туристичного господарства як важливої складової економіки міста-курорту. Розроблено основні напрями підвищення ефективності розвитку РТГ шляхом удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування господарського комплексу міста-курорту.
Ключові слова: Рекреаційно-курортне господарство, підприємницька корпорація, спеціальний режим діяльності.