Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Довіра до державної влади як категорія політичного управління - Погорєлий С. С.

У статті розкрито основні категорії та поняття довіри до державної влади, проаналізовано процес формування образу органу державної влади крізь призму основних наукових підходів, а також визначено провідні фактори, що сприяють зазначеному процесу.
Ключові слова: Довіра до влади, політична довіра, партнерська взаємодія.

Формування правових методів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні - Болдуєва О. В.

Розглянуто проблематику формування механізмів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Розроблено принципи формування правових методів його державного регулювання.
Ключові слова: Державна політика, ринок цінних паперів, механізми державного управління, реформування.

Правовий механізм державної політики забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку - Стефанова О. А.

У статті проаналізовано правовий механізм державної політики забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку та напрями його вдосконалення.
Ключові слова: Державна політика, соціальні служби, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги.

Правові механізми державного управління у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів - Луньова І. С.

У статті досліджено правові механізми державного управління у сфері реабілітації інвалідів, виявлено основні проблеми, пов'язані із законодавчим регулюванням процесів соціального захисту інвалідів та їх реабілітації.
Ключові слова: Інвалід, реабілітація, адаптація, державна політика, інтеграція, соціальний захист, реабілітаційний центр, інфраструктура.

Розвиток системи державного управління на сучасному етапі економічного розвитку - Маліков В. В.

У статті досліджено інституціональні аспекти системи державного управління, важливість інституціонального підходу при здійсненні соціально-економічних перетворень, систему державного управління в країнах Східної Азії.
Ключові слова: Державне регулювання, ринкові трансформації, соціально-економічна політика, громадянське суспільство, приватний сектор.

Теоретико-методологічні засади моделювання державно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні - Скрипник О. А.

У статті відображено основні теоретико-методологічні засади моделювання державно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я в Україні. Запропоновано план дій щодо створення моделі державного управління у сфері охорони здоров'я з трансформації функцій управління в управлінські дії з їх структуризацією на різних рівнях за основними напрямами (державотворення, розроблення й реалізація державної політики) і формами (нормативно-правовою, організаційно-розпорядчою та програмно-цільовою) державно-управлінської діяльності відповідно до її етапів.
Ключові слова: Державно-управлінська діяльність, моделювання, сфера охорони здоров'я, теоретико-методологічні засади.

Історичні аспекти реалізації принципів державного управління в галузі охорони здоров’я - Клюзко В. М.

У статті здійснено аналіз принципів державного управління в галузі охорони здоров'я СРСР. Розглянуто законодавство про охорону здоров'я СРСР, його сильні сторони та недоліки, обґрунтовано необхідність використання радянського досвіду.
Ключові слова: Державне управління, принципи державного управління, охорона здоров'я, державна служба.

Розвиток правових механізмів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування - Авраменко Н. В.

У статті розглянуто особливості правотворчості в охороні здоров'я, державного регулювання страхової діяльності, головні проблеми системи медичного страхування в Україні.
Ключові слова: Медичне страхування, соціальний захист, охорона здоров'я, державне регулювання, страхова діяльність, ліцензія, контроль.

Державна екологічна політика як складова світової системи захисту довкілля - Малиш Н. А.

У статті досліджено проблеми формування та реалізації механізму державної екологічної політики. Визначено основні заходи створення ефективної геоекономічної стратегії екологічної політики. Виділено головні сфери, у яких передбачається здійснити наближення екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Ключові слова: Державна екологічна політика, сонячна енергетика, біоенергетика, енергоефективність, енергозбереження, екологічне законодавство.

Державна політика залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України - Куліков А. І.

У статті досліджено питання, пов'язані з активізацією процесів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.
Ключові слова: Державне управління, економіка, інвестиції, державні гарантії, інвестиційний процес.