Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Місцеве самоврядування в охороні громадського порядку - Подоляка А. М.

У статті розглядаються питання участі органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку, аналізується адміністративно-правове регулювання діяльності місцевого самоврядування, а також їх виконавчих органів у сфері забезпечення громадського порядку на території обслуговування.
Ключові слова: Місцеве самоврядування, охорона громадського порядку, територіальна громада, сесія, постійні комісії, виконком.

Поняття і кримінально-правове значення виконання потерпілим від злочину громадського або службового обов’язку - Навроцький В. О.

Висвітлюється одне із наскрізних понять чинного КК України - виконання потерпілим від злочину громадського або службового обов'язку. Характеризується кримінально-правове значення відповідної ознаки, розкривається зміст громадського обов'язку та службового обов'язку.
Ключові слова: Виконання, потерпілий, злочин, громадський обов'язок, службовий обов'язок.

Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб’єктів господарювання - Матвієць М. В.

У статті досліджено сучасний стан інституту банкрутства в Україні, його економічні та юридичні аспекти. Виділено ряд концептуальних вимог, які забезпечують гарантований успіх державного регулювання, що є своєрідною критеріальною основою для вибору шляхів удосконалення державного регулювання банкрутства суб'єктів господарювання. Розглянуто ключові напрями й методи державного регулювання банкрутства. Запропоновано ряд заходів щодо державного регулювання та запобігання банкрутству суб'єктів господарювання.
Ключові слова: Суб'єкт господарювання, банкрутство, держава, заходи, регулювання, рівні, напрями, програма

Упорядкування понятійного апарату при дослідженні інтелектуального капіталу на рівні особистості, організації й території - Голощапова О. В.

У статті розглянуто поняття інтелектуальних ресурсів, активів і капіталу, наведені визначення цих термінів, які найчастіше вживаються як синоніми. Визначено відносини власності щодо орендованих нематеріальних ресурсів у вигляді інтелекту співробітників, трудових ресурсів. Проаналізовано розбіжності між інтелектуальним капіталом на рівні індивіда, організації й території. Охарактеризовано основні фактори, що впливають на формування інтелектуального капіталу суспільства, нації, країни.
Ключові слова: Інтелектуальний капітал, керування знаннями, нематеріальні активи, конкурентоспроможність, корпоративна культура.

Вплив фінансової кризи США на економіку України - Шишкін В. О., Абліцова Т. С.

У статті розглянуто вплив фінансової кризи США на економіку України; визначено її наслідки в Україні; запропоновано заходи щодо подолання Україною фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: Фінансова криза, фінансова система, іпотечна криза, криза ліквідності, експортно орієнтовані галузі, інфляція.

Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми - Кутідзе Г. М.

Розглянуто теоретичні підходи до змісту стратегічного аналізу та визначено його особливості при прийнятті рішення про диверсифікацію діяльності фірми. Визначено послідовність етапів технології стратегічного управління та місце стратегічного аналізу в цьому процесі.
Ключові слова: Стратегічний аналіз, стратегія зв'язаної диверсифікації, стратегія незв'язаної диверсифікації, стратегічні відповідності, синергетичний ефект.

Теоретичні підходи до визначення логістики та характеристики її основних видів - Попова В. Д.

У статті запропоновано аналіз теоретичних підходів щодо визначення терміна "логістика", розглянуто основні види та завдання логістики.
Ключові слова: Логістичний підхід, логістика, управління, завдання логістики.

Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні - Підоричева І. Ю.

У статті проаналізовано законодавчі і нормативно-правові документи, що порушують питання як двосторонньої (науки з освітою), так і тристоронньої (науки і освіти з виробництвом) інтеграції. Виділено правові обмеження, запропоновано заходи щодо їх усунення.
Ключові слова: Наука, освіта, виробництво, інтеграція.

Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки - Єдинак В. Ю.

У статті висвітлено світовий досвід розв'язання проблем забезпечення економічної безпеки на прикладі розвинутих країн та країн, що розвиваються.
Ключові слова: Національна безпека, економічна безпека, національні економічні інтереси.

Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи - Єдинак Т. С.

У статті розкрито необхідність проведення на підприємствах політики управління дебіторською заборгованістю. Визначено основні напрями формування такої політики в умовах фінансової кризи.
Ключові слова: Дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, управління дебіторською заборгованістю, платіжна криза, факторинг.