Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Дії уряду щодо забезпечення виходу України зі світової фінансової кризи - Череп А. В., Попова Д. А

Розглянуто передумови виникнення світової фінансової кризи та її вплив на економіку України. Проаналізовано дії уряду щодо її подолання. Досліджено напрями та шляхи досягнення урядом встановлених завдань, відповідно до прийнятих нормативно-правових документів. Запропоновано заходи щодо виконання антикризового бюджету на поточний рік.
Ключові слова: Бюджет, криза, антикризові дії, світове господарство, оптимізація.

Пріоритети державної політики соціальних гарантій у галузі охорони здоров’я України - Авраменко Н. В.

Обґрунтовано необхідність запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як додаткового механізму позабюджетного фінансування медичної галузі.
Ключові слова: Державна політика, соціальні гарантії, охорона здоров'я, фінансування, страхування, держава, соціальний ризик.

Сутність та місце університету як соціальної організації в державному управлінні - Медведєв І. А.

Проаналізовано проблему реалізації державного управління університетом як соціальної та культурологічної організації. Запропоновано шляхи активізації відповідного процесу. Розглянуто напрями невідкладних змін в українському суспільстві, що дадуть змогу вивести на новий рівень університетську освіту.
Ключові слова: Ідея університету, державне управління освітою, активізація, реалізація, університетська система.

Розвиток системи державного управління туристичною сферою - Гуслякова О. Ю.

Розглянуто історію та розвиток туристичної галузі України, недоліки державного управління цією галуззю, а також проаналізовано діяльність органів управління туризмом.
Ключові слова: Туризм, державне регулювання, галузь, орган управління, фінансування, регіон.

Особливості державної антимонопольної політики - Попов Р. А.

Досліджено призначення державного контролю у сфері захисту економічної форми боротьби з монополіями, сутність антимонопольної політики.
Ключові слова: Природна монополія, державне регулювання, антимонопольна політика, антимонопольне законодавство.

Державна політика соціального захисту молоді в Україні - Балашов А. М.

Розглянуто актуальні проблеми соціального становища української молоді та ключові аспекти забезпечення гідного життєвого рівня молоді і молодих сімей. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення сфери соціального захисту молоді в Україні. На основі аналізу проблем, які існують у сфері соціального захисту, запропоновано ряд практичних пропозицій, спрямованих на подолання наявних і прогнозованих криз у цій сфері.
Ключові слова: Державна політика, молодь, соціальний захист, криза, матеріальне забезпечення, комерційні банки, зайнятість, підприємницька діяльність.

Стратегічні напрями підвищення політичної культури в Україні - Груздова К. Є.

Розглянуто особливості сучасного рівня політичної культури в Україні, визначено недоліки діючого механізму підтримки розвитку та проаналізовано основні напрями підвищення її якості, а також обґрунтовано необхідність удосконалення державно-управлінського механізму розвитку політичної культури в Україні.
Ключові слова: Політична культура, розвиток, стратегічні напрями, механізми, державна політика.

Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу - Данькевич А. П.

Ті чи інші форми торгівлі фінансовими зобов'язаннями, на думку істориків, виникли щонайменше до часів Римської імперії. Фінансові зобов'язання, які можна вважати прообразом сучасних фінансових інструментів, існували ще в середні віки, і найвідоміший приклад - зобов'язання італійських міст-держав. Серйозним аргументом на користь ринку фінансових інструментів як додаткового каналу мобілізації коштів є наявність багатьох можливостей фінансування різноманітних проектів, вибору шляхів і способів прибуткового вкладання, а також динамічність переміщення фінансових ресурсів відповідно до поточних потреб господарства.

Фінансові механізми транснаціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки - Карпенко Г. В.

Проблема функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК) у сучасних економічних умовах є надзвичайно актуальною. Низка корпоративних банкрутств найбільших корпорацій світу не могла не позначитися на стабільності функціонування світової фінансової системи. Фінансові махінації та банкрутства корпорацій США та Європи вплинули на економічну стабільність як у материнських країнах, так і у країнах-реципієнтах цих компаній, а також позначилися на коливанні валютних курсів долара й євро.

Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів України - Лупенко Ю. В.

Останнім часом спостерігається активізація діяльності щодо вдосконалення законодавства ринку цінних паперів в Україні. Період з кінця 2008-го до початку 2009 р. відзначився зрушеннями у вдосконаленні діючих норм законодавства вітчизняного фондового ринку, що проявилося в ухваленні та набранні чинності нових законів та законопроектів, які мають на меті упорядкувати правові відносини на фондовому ринку України та підтримати ефективне його функціонування.
Ключовою проблемою вітчизняного фондового ринку залишається недорозвиненість його організаційного сегмента. Незважаючи на незначні позитивні зрушення, при побудові інституційної структури фондового ринку виникає чимало проблем економічного, соціального та технологічного характеру. Повноцінне функціонування ринку цінних паперів потребує врегулювання деяких регуляторних проблем, у тому числі системного вдосконалення нормативної бази ринку. Слід зазначити, що таке вдосконалення вимагає внесення змін до чинних нормативних документів або прийняття нових законодавчих актів.