Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Нормативно-правова база і особливості адміністрування податків електроенергетичної галузі

У статті з'ясовано сутність і проблематику нормативно-правового регулювання підприємств електроенергетики сфери матеріального виробництва. Розглянуто стан і ключові проблеми законодавства з питань оподаткування електроенергетичної галузі та їхній вплив на економіку України. Визначено першочергові завдання щодо реалізації ефективного функціонування і розвитку стратегічної галузі економіки.
Ключові слова: електроенергетика, нормативно-правове забезпечення, оподаткування, об'єднана енергетична система, податкове регулювання.

Нормативне забезпечення планування та контролю якості продукції як основа конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості

В статті розглядаються особливості нормативно-правового забезпечення планування та контролю якості продукції підприємств харчової промисловості. Визначені основні напрями його удосконалення в контексті забезпечення конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Ключові слова: продукція, харчова промисловість, контроль якості, планування, конкурентоспроможність

Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі

Обгрунтована актуальність професійної компентності менеджера в жорстких умовах ринкових відносин. Визначено моделі та вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера та роль вищої школи в формуванні професійних якостей менеджера туризму.
Ключові слова: проблема професійної компетентності, ринкові умови, нова економіка.

Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види

В статті аналізуються особливості регіонального ринку хлібопекарської продукції, нові форми і види його розвитку за допомогою вертикальної та горизонтальної інтеграції, їх переваги та недоліки.
Ключові слова: хлібопекарська галузь, регіональний ринок, інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, концерн.

Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств

Досліджено аспекти впливу механізму управління персоналом на конкурентоспроможність підприємств
Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм управління персоналом, ринкове середовище, підприємство.

Формування ринку інвестиційної нерухомості в Україні

В статті досліджено особливості ринку інвестиційної нерухомості, виявлено основні фактори та закономірності розвитку в умовах формування ринкової економіки.
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, ринок інвестиційної нерухомості, нерухомість, ринкова економіка, приватизація.

Конкурентоспроможність національної економіки та чинники, що впливають на неї

В статті розглянута конкурентоспроможність національної економіки і проаналізовані чинники, які впливають на її рівень.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, конкурентне середовище, галузі економіки.

Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах

Визначено основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, що сприятимуть підвищенню економічної ефективності їх функціонування, а також запропоновано систему заходів щодо реалізації даних інноваційних процесів в практичній діяльності підприємств.
Ключові слова: сільськогосподарська продукція, сільськогосподарські підприємства, інновації, інвестиційно-інноваційний механізм, корисний результат, економічна ефективність виробництва, конкурентоспроможність.

Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону

У статті розглянута інституційна інноваційна інфраструктура Донецького регіону (інноваційні об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності). Розглянуті форми організації інноваційного процесу у регіоні та їх основні напрями щодо сприяння інноваційного розвитку.
Ключові слова: інновації, розвиток, інфраструктура, регіон.

Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні

В статті розглянуто модель податку на нерухомість, охарактеризовані основні його елементи, а також визначено показники, що слід враховувати при впровадженні зазначеного податку в Україні.
Ключові слова: податок на нерухомість, модель, місцеві бюджети.