Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень - Дяченко Я. Я.

Обґрунтовано напрями розвитку фінансового механізму щодо організаційно-методичних засобів детінізації економіки та її компонента — корупції на основі розвитку економічної свободи, формування державної антикорупційної політики та стратегії протидії корупції, організації громадського моніторингу.

Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні - Терещенко Г. М.

Розглядаються питання функціонування кредитних спілок в Україні. Досліджено проблеми становлення й розвитку кредитних спілок, а також окреслено перспективи їх діяльності на вітчизняному кредитному ринку.

Суб'єкт малого бізнесу як складова фінансової системи держави - Ткаченко С.О.

В статті розглядаються фінансово-правові аспекти визначення суб'єкта малого бізнесу. Визначаються недоліки та переваги сучасного законодавства, проводиться аналіз інструментів визначення суб'єкта малого бізнесу в системі загальних фінансових відносин.
Ключові слова: малий бізнес, критерії визначення малого бізнесу, ефективність малого бізнесу, державна підтримка малого бізнесу

Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі становлення його системи - Риженко І. Є.

Стаття присвячена одному з найбільш затребуваних на сьогоднішній день в Україні напрямків аудиту - податковому аудиту. В ній проаналізовані причини поширення даного напрямку аудиту, визначені його місце в системі вітчизняного аудиту та роль в економічному житті суспільства, розглянуті відмінні особливості та сфера застосування податкового аудиту, наведені дані експертних досліджень щодо наявної ситуації на ринку аудиторських послуг.
Ключові слова: податковий аудит, ринок аудиторських послуг, міжнародні стандарти аудиту, податковий консалтинг, аудиторська перевірка.

Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи - Федоренко В. Г.

В національній економіці після зниження у 1999 році до 40% валового внутрішнього продукту (ВВП) відносно рівня 1990 року у 2007 році він зріс близько на 65%, що відбувалось в умовах нового господарювання. Не дивлячись на це, виникає стурбованість з приводу вітчизняного ринку. Причини цього:
1. Низька оплата праці в структурі ВВП.
2. Гальмування відтворення капіталу (спрацювання основних фондів).
3. Високий рівень поляризації доходів, зубожіння середньостатистичного українця (біля 90% українців живуть на рівні бідності, витрати на споживання перевищують доходи, а понад 60% цих витрат складає продовольство).

Фінансові домінанти реструктуризації підприємств - Терещенко О. О., Волошанюк Н. В.

Розкрито економічну природу й мотиви внутрішньої та зовнішньої реструктуризації підприємств. Визначено фінансові домінанти реструктуризації та обґрунтовано пропозиції щодо підвищення її ефективності на вітчизняних підприємствах.

Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій - Даниленко А.А.

Досліджуються історичні й регіональні особливості, а також останні тенденції прямих іноземних інвестицій у світі. Аналізується вплив глобальної економічної кризи на міжнародні інвестиційні процеси. Оцінюються коротко- й довгострокові перспективи світових потоків капіталу, в тому числі з точки зору надходження інвестицій в Україну.

Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку - Чугунов І.Я., Федосов В.М.

Розкрито сутність системи державного внутрішнього фінансового контролю як вагомої складової фінансової системи країни, методологічні й організаційні засади вдосконалення цієї системи з урахуванням міжнародних положень. Визначено основні напрями стратегії розвитку державного внутрішнього фінансового контролю як інструмента підвищення ефективності функціонування державних фінансів, у тому числі внутрішнього контролю й аудиту.