Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Забезпечення адміністративного покарання при притягненні до відповідальності юридичних осіб

Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб

Питання притягнення до відповідальності юридичних осіб є достатньо проблематичним та актуальним. До його розв'язання залучаються як законодавці, так і широкий загал науковців.

Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції

Ключові слова: механізм, корупція, запобігання, протидія, боротьба, публічна адміністрація, норма права, елементи

Корупція, що виникла в далекому минулому, супроводжує людство і в наш час, українська спільнота не є виключенням з цього сумного явища. Корупція є унікальним відображенням суспільства. З одного боку, відіграючи роль вкрай негативного явища, вона здійснює вплив на політичну ситуацію, економічні перетворення, ідеологічні формулювання людей, міжнародні відносини тощо, створюючи при цьому своєрідну внутрішню кризу, а з іншого боку вона характеризує трансформаційні процеси, що відбуваються під час державної та суспільної розбудови.

Повернення стягнення на предмет застави за законодавством України та Росії: порівняльний аналіз

У статті розглянуто проблеми регулювання повернення стягнення на предмет застави на основі порівняльного аналізу змін та тенденцій законодавства України та Росії, що регулюють повернення стягнення та реалізацію предмета застави. Зокрема, у статті автор аналізує підстави повернення стягнення на заставлене майно, механізму та деяких наслідків реалізації заставленого майна за законодавством України та Росії.

Становлення ідей прав людини у поглядах Петра Могили

Статтю присвячено дослідженню зародження ідей прав людини у вченнях діячів КМА часів становлення (поч. XVII ст.)

Теоретичне осмислення нового етапу в Тайвансько-Китайських відносинах

У статті подано аналіз поточного періоду тайвансько-китайських відносин. Показано, що концепція «балансування-підкорення», розроблена Стівеном Волтом, є недостатньо адекватною для аналізу тайвансько-китайських взаємин, оскільки теперішня політика Тайваню щодо Китаю виходить за межі дихотомії «балансування-підкорення» і містить у собі елементи обох стратегій. Автор застосовує альтернативну концепцію хеджування, щоб показати причини та мотиви нової політики Тайваню стосовно Китаю.

"Естетизація політики": актуальність проблеми співвідношення естетичного й політичного

Статтю присвячено дослідженню тези Вальтера Беньяміна про «естетизацію політики». Ключовим завданням автора є виокремити тактики естетизації політики за фашизму та проаналізувати їх актуальність для розуміння та здійснення сучасної політики.

Марксизм Маркса у сприйнятті Реймона Арона

Р. Арон вважається одним з кращих знавців інтелектуальної спадщини К. Маркса. Його найвлуч-нішою характеристикою останнього як мислителя є епітети «дволикий та невичерпний», які акцентують величезний, але неоднозначний внесок К. Маркса як у суспільні науки, так і у історичний розвиток людства.

Ставлення цивільного населення Львова до полонених і поранених солдатів (1914-1915)

У статті проаналізовано реакцію мешканців Львова на появу полонених і поранених солдатів на вулицях міста з початком Першої світової війни. Автор з 'ясовує ставлення львів 'ян до різних груп полонених і поранених, яке з огляду на обставини змінювалося від співчуття та допомоги до брутальності.

Початок реабілітації учасників націоналістичного підпілля та її вплив на населення Західної України (1956-1961 рр.)

У статті йдеться про реабілітацію колишніх учасників націоналістичного підпілля після ХХз 'їзду КПРС. Автор досліджує вплив процесу на суспільно-політичне життя західноукраїнського регіону. Критерій політичної лояльності був основним принципом, який визначав особливості реабілітації в Західній Україні: відмінності в масштабах і характері її проведення.

Доповідь Вальдемара Магунії як джерело для дослідження нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі "Київ" (1941-1944)

У статті проаналізовано основні положення доповіді В. Магунії про дворічний досвід роботи на посаді керівника генерального округу «Київ»рейхскомісаріату «Україна». Розглянуто питання достовірності цього історичного джерела та доцільності його використання у науковій роботі.