Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Проблеми економічної інтеграції Словацької республіки до Європейського Союзу

У статті аналізуються основні засади економічної інтеграції Словацької Республіки до Європейського Союзу. Зазначено, що система двостороннього міждержавного співробітництва довела свою ефективність на шляху до загальноєвропейських та євроатлантичних структур.

Становлення ідеї козацької автономії в Речі Посполитій

У статті проаналізовано основні засади і шляхи формування ідеї козацької автономії протягом другої половини XVI - першої половини XVII ст. та її трансформацію в намір створення власної держави.

Сучасне правове регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні

У статті розглянуто особливості правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні, а також проаналізовано можливі наслідки застосування Закону України «Про акціонерні товариства», який набирає чинності навесні 2009 р.
Ключові слова: акціонерні товариства, господарські товариства, правове регулювання діяльності акціонерних товариств, корпоративні відносини, рейдерство.

Маркетингові комунікації як запорука успішної діяльності торгово-розважальних центрів

Розглянуто стан і перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в сегменті професіональних торгово-розважальних центрів. Проаналізовано та доведено об 'єктивну необхідність проведення маркетингових заходів для підвищення економічної ефективності діяльності ТРЦ в умовах економічного спаду в країні. Запропоновано нові інструменти маркетингової програми стимулювання відвідування ТРЦ.
Ключові слова: маркетингові комунікації, ринок комерційної нерухомості, торгово-розважальні центри, маркетингові програми підвищення економічної ефективності діяльності професійного торговельного центру.

Cost Management of Small-Scale Companies

In the article the role of the Financial Management in the support of the steady development of the small business has been described. The differences between the small business companies and the big business structures has been shown. The author analyzed the management peculiarities of the small companies by the cost-benefits criteria.
Keywords: cost management, managing small companies, big and small companies, value criteria, investment companies.

Порядок атестування системи технічного захисту інформації

Усі суб'єкти системи технічного захисту інформації, які здійснюють свою діяльність у сфері технічного захисту інформації, мають проходити відповідну атестацію. Проаналізовано процес атестування системи технічного захисту інформації: етапи побудови моделі загроз інформації, види атестування, порядок здійснення та терміни його проведення, розглянуто об'єкти та суб'єкти атестування.

Стійкість видів роду Tilia L. до негативного впливу вітру

Підсумовано наслідки двох буреломів (2002 та 2005 рр.) у дендропарку "Олександрія". Наведено порівняльну характеристику 20 видів деревних порід щодо стійкості до негативного впливу вітру.
Ключові слова: бурелом, вітровал, вітровитривалість, Tilia L.

Системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності

Проаналізовано системні теорії диверсифікації у контексті невизначеності, нестабільності та циклічності розвитку середовища господарювання.
Ключові слова: диверсифікація, аспекти, невизначеність.

Медіація як один із методів цивілізованого вирішення корпоративних конфліктів

Проаналізовано медіацію, її переваги над судовим процесом вирішення спорів та сформульовано висновки щодо необхідності впровадження медіації в практику. Визначено, що медіація є ефективним, економним та швидким методом вирішення корпоративних конфліктів в Україні. Встановлено, що важливою передумовою законодавчого регулювання вітчизняної практики медіації є реформування процесуального законодавства. Для втілення методу медіації треба забезпечити професійну підготовку медіаторів, вивчати міжнародний досвід, інформувати клієнтів та населення про наявність альтернатив у вирішенні спорів.

Ріст дуба звичайного за різної інтенсивності проріджування

Викладено результати спостережень за зростанням і станом дубового насадження після проведення проріджування. Якщо врахувати, що тільки доглядовими рубаннями у грабових дібровах можна сформувати високопродуктивні, біологічно стійкі, економічно доцільні лісові насадження, які складаються із господарсько-цінних деревних порід, то стане зрозумілим, яке значення відводиться цього виду рубань у системі лісогосподарських заходів, зокрема і під час проріджування. Встановлено, що в умовах Поділля доцільний більший ступінь проріджування.
Ключові слова: пробна площа, секція, насадження, інтенсивність проріджування, запас.