Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Сутність діагностики стану господарської діяльності підприємства

Досліджено необхідність застосування діагностики у господарській діяльності. На основі аналізу наукових публікацій та навчальних посібників розглянуто сутність поняття "діагностика" та представлено власне тлумачення "діагностики стану господарської діяльності підприємства" з визначенням основних завдань.

Екологічні впливи компонентів фітоценозів вербових чагарникових боліт на патогенних спірохет Leptospira Interrogans

Показано особливості екологічного впливу вищих рослин - компонентів фітоценозів вербових чагарникових боліт на патогенні спірохети Leptospira interrogans. Встановлено, що визначальний вплив на культуру лептоспір у лабораторних умовах мали прижиттєві і післяжиттєві біохімічні речовини, що входять до складу кореневих виділень, змивів з листків і продуктів початкових етапів розкладу опаду верб попелястої і козячої, а також інших фонових чагарникових і трав'яних рослин вербових чагарникових боліт.
Ключові слова: фітоценози вербових чагарникових боліт, патогенні лептоспіри, біохімічний вплив.

Інтелектуально-кадрова безпека торговельного підприємства та її місце в забезпеченні його розвитку

Обґрунтовано теоретико-методичні засади та значення інтелектуально-кадрової безпеки торговельного підприємства в сучасних умовах розвитку внутрішнього ринку.
Ключові слова: інтелектуально-кадрова безпека, торговельне підприємство.

Екологія та нанотехнології

Нанотехнології на сьогодні розвиваються дуже швидко і перспективно. Нанотехнологія, за прогнозами вчених, повинна змінити світ на кращий і на сьогодні стала найдинамічнішою дисципліною науки і технології. Проаналізовано, чи є нанотех-нологія загрозливою для довкілля і здоров'я людини, оскільки усвідомлення ризику є основним у нових розробленнях.

Реформування умов оподаткування суб'єктів малого підприємництва - запорука економічного зростання

Обґрунтовано необхідність реформування умов оподаткування малого підприємництва в напрямку створення сприятливих умов їх господарювання. З метою стимулювання ефективної діяльності суб'єктів малого підприємництва потрібно вжити низку заходів, серед яких необхідним є подальше удосконалення спрощеного режиму оподаткування.
Ключові слова: Ключові слова: податкова система, податки, суб'єкти малого підприємництва.

Функціональне та змістове значення коучингу на підприємстві

Досліджено семантику категорії коучинг з позиції розкриття його економічного змісту, проаналізовано підходи різних авторів до трактування цієї категорії, визначено основні функції та завдання коучингу. Також визначено роль коучера в управлінні підприємством.
Ключові слова: коучинг, коучер, функції коучингу, значення коучингу.

Становлення екологічного страхування

Відображено результати дослідження актуальності екологічного страхування й основних передумов становлення в Україні та наявний рівень розвитку в низці європейських країн.
Ключові слова: екологічне страхування, дослідження, актуальність, передумови.

Фінансово-інвестиційне забезпечення збалансованого лісокористування в Україні

Висвітлено перспективні підходи до фінансово-інвестиційної стабілізації лісогосподарської сфери національної економіки через призму сучасних еколого-економічних викликів. Розглянуто основні інструменти і важелі фінансового та інвестиційного регулювання процесів використання лісових ресурсів в Україні. Подано пропозиції щодо перебудови системи фінансово-інвестиційних відносин у межах лісової політики держави.
Ключові слова: фінансово-інвестиційна політика, лісокористування, лісогосподарська сфера, фінансові ресурси.

Енергоощадність в Україні та особливості її фінансування

Охарактеризовано реальний стан енергоощадності в Україні, наголошено на важливості енергоощадливої політики для успішного розвитку економіки нашої держави загалом, а також запропоновано основні напрямами формування сприятливого економічного середовища для енергоощадності.
Ключові слова: енергоощадність, енергоефективність, фінансування, енергетична політика.

Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи

Розглянуто причини виникнення кризи. Наведено способи подолання кризи і місце грошово-кредитної політики.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, грошово-кредитна політика.