Научная периодика «FireArticles» - статьи из известных журналов и сборников научных работ

Співвідношення понять “фінансово-правова відповідальність” і “фінансово-правова санкція” - Ровинський Ю. О.

У статті досліджено поняття фінансової санкції та фінансово-правової' відповідальності, види та особливості дії фінансово-правових санкцій.
Ключові слова: Фінансово-правова відповідальність, фінансова санкція, фінансово-правові норми, державний примус, штраф, пеня, бюджет.

Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх - Синявська О. Ю.

У статті проаналізовано особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх як спеціального суб'єкта адміністративної відповідальності та запропоновано внесення змін до чинного законодавства.
Ключові слова: Адміністративна відповідальність, неповнолітні, норма, адміністративне право.

Зарубежный взгляд на уголовную ответственность за массовые беспорядки (по законодательству ближнего зарубежья) - Хохрин С. А.

В статье проанализировано законодательство стран ближнего зарубежья, регламентирующие уголовную ответственность за массовые беспорядки.
Ключевые слова: Уголовная ответственность, массовые беспорядки, общественный порядок, толпа, субъект преступления.

Теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень - Онищенко О. А.

У статті охарактеризовано загальні та особливі риси, визначальні фактори транспортної галузі і транспортної системи, які розглянуто як один із важелів світового інтеграційного процесу. Проаналізовано теоретичні засади міжнародно-правової регламентації транспортних перевезень, зокрема, вплив визначальних факторів на розвиток того чи іншого транспортного сектора в економічних системах різних країн.
Ключові слова: Міжнародне право, транспортна галузь, транспортна система, теоретичні засади, інтеграційний процес, міжнародно-правова регламентація, транспортні перевезення, визначальні фактори.

Законодательное закрепление пределов назначения уголовных наказаний несовершеннолетним в странах СНГ - Новиков Р. В.

В статье рассмотрены основные подходы к назначению несовершеннолетним отдельных видов наказаний в различных странах СНГ, подан обобщенный анализ законодательства рассматриваемых стран с учетом положений Модельного уголовного кодекса стран СНГ.
Ключевые слова: Уголовное наказание, несовершеннолетние, страны СНГ, Модельный уголовный кодекс.

До питання організаційно-правового стану ґрунтів в Україні та пропозиції щодо його вдосконалення - Золотарьова Н. І.

У статті проаналізовано питання організаційно-правового стану ґрунтів, особливостей їх охорони та збереження на сучасному етапі в Україні.
Ключові слова: Ґрунти, земля, збереження, охорона, землекористування, раціональне природокористування, навколишнє природне середовище.

Концептуальный взгляд на проблемы конфискации имущества - Понятовская Т. Г.

В статье проанализировано понятие конфискации имущества в историческом аспекте на основе изучения законодательной базы разных периодов развития России, определены функции и роль конфискации в юридическом и общественном планах.
Ключевые слова: Конфискация имущества, специальная конфискация, уголовно-процессуальная мера, наказание.

Економічна доцільність електротермічного виробництва алюмінієвих сплавів - Літвіненко О. І., Станчевський В. К., Панкова М. О., Лебедєв В. В.

У статті викладено технологічне та економічне обґрунтування виробництва алюмінієвих сплавів електротермічними засобами, пропускаючи стадію виготовлення алюмінію електролізом. Електротермічні засоби потребують менше електричних і експлуатаційних витрат, менші капітальні витрати, мають більшу продуктивність, ширшу сировинну базу та інші переваги. На прикладі виплавки феросилікоалюмінію показано вдосконалення цих технологічних засобів. Показана доцільність використання цього сплаву для розкислення сталі.
Ключові слова: Феросилікоалюміній, відходи вуглезбагачення, чушковий алюміній, руднотермічні печі, розкислення сталі, економічне обґрунтування.

Сучасні пенсійні системи: стан та проблеми розвитку - Аксьонова Л. О., Курач В. П.

У статті розглянуто актуальну проблему формування та регулювання сучасних пенсійних систем. Проаналізовано стан пенсійної системи України та накопиченого міжнародного досвіду, узагальнено наявні проблеми пенсійної системи й окреслено можливі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: Пенсійні системи, державне пенсійне забезпечення, накопичувальна пенсійна система, недержавні пенсійні фонди, рівень оподаткування заробітної плати.

Теоретико-методичні підходи до визначення прибутковості - Ляліна Н. С.

Розглянуто загальні принципи визначення прибутковості виробництва з урахуванням підходів до формування теорії прибутковості, а також позицій окремих дослідників щодо суті прибутку та визначення рівня прибутковості.
Ключові слова: Прибуток, прибутковість виробництва, ефективність, дохід, витрати.