Нормативно-правова база і особливості адміністрування податків електроенергетичної галузі

У статті з'ясовано сутність і проблематику нормативно-правового регулювання підприємств електроенергетики сфери матеріального виробництва. Розглянуто стан і ключові проблеми законодавства з питань оподаткування електроенергетичної галузі та їхній вплив на економіку України. Визначено першочергові завдання щодо реалізації ефективного функціонування і розвитку стратегічної галузі економіки.
Ключові слова: електроенергетика, нормативно-правове забезпечення, оподаткування, об'єднана енергетична система, податкове регулювання.

Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні

В статті розглянуто модель податку на нерухомість, охарактеризовані основні його елементи, а також визначено показники, що слід враховувати при впровадженні зазначеного податку в Україні.
Ключові слова: податок на нерухомість, модель, місцеві бюджети.

Реформування умов оподаткування суб'єктів малого підприємництва - запорука економічного зростання

Обґрунтовано необхідність реформування умов оподаткування малого підприємництва в напрямку створення сприятливих умов їх господарювання. З метою стимулювання ефективної діяльності суб'єктів малого підприємництва потрібно вжити низку заходів, серед яких необхідним є подальше удосконалення спрощеного режиму оподаткування.
Ключові слова: Ключові слова: податкова система, податки, суб'єкти малого підприємництва.

Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва

Розглянуто різні аспекти впливу ПДВ на фінансові результати та фінансовий стан підприємств-платників через оцінку загального механізму впливу. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесу сплати ПДВ та розроблено пропозиції щодо зменшення негативних наслідків впливу цього податку на його платників.
Ключові слова: податок на додану вартість, фінансово-господарська діяльність суб'єктів підприємництва, механізм впливу ПДВ, відшкодування ПДВ.

Еволюція податкової системи України: етапи, особливості та вплив на економічний розвиток держави

Досліджено еволюцію податкової системи України, починаючи з часів Київської Русі і завершуючи сьогоденням, розглянуто її особливості на кожному етапі та проаналізовано вплив на економічний розвиток держави, виокремлено недоліки податкової системи України на різних етапах розвитку.
Ключові слова: податки, податкова система.

Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу

Досліджено та визначено головні вимоги до податкової політики щодо малого підприємництва, як складової частини державної політики сприяння розвитку бізнесу в Україні. Подано пропозиції щодо усунення недоліків, що існують у спрощених режимах оподаткування малого підприємництва.
Ключові слова: податкова політика, спрощені режими оподаткування, мале підприємництво.

Щодо концепції спільного простору ПДВ - Поліванцев А. С.

У статті здійснюється теоретичне узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики державного адміністрування податку на додану вартість та його вплив на здійснення експортно-імпортних операцій за участю українських та російських контрагентів. Авторами розроблена модель єдиного простору нарахування ПДВ в межах адміністративної території України та Росії.

Вплив системи оподаткування доходів фізичних осіб на формування інвестиційних ресурсів держави - Чуркіна І. Є.

У сучасних умовах ринкового господарювання одним з основних показників розвитку економіки будь-якої країни є темпи приросту інвестицій в основний капітал. Останніми роками в Україні цей показник мав тенденцію до різкого скорочення з 31,3 і 28,0 % у 2003 і 2004 рр. до 1,9 % - у 2005 р. Ситуацію вдалося дещо стабілізувати в 2006 р. й довести значення вказаного показника до 19,0 %. Однак криза, що виникла у середині 2008 р., поставила під загрозу реалізацію більшості інвестиційних проектів як в Україні, так і в усьому світі. Сьогодні вже відбувається жорстка конкурентна боротьба між державами саме за такий вид ресурсів, як інвестиції.