Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Міжнародні договори України як джерела кримінально-процесуального права України - Узунова О. В.

Статтю присвячено актуальному дослідженню міжнародно-правових договорів України та їх застосуванню в національній системі права, оскільки досить тривалий час кримінальне законодавство не визнавало їх джерелами права.
Ключові слова: Міжнародні договори, джерела права, кримінальне судочинство, кримінально-процесуальні норми.

Теоретичні аспекти визначення правового статусу верховної ради УРСР за конституцією 1978 року - Хорунженко В. О.

У статті досліджено теоретичні аспекти визначення правового статусу Верховної Ради УРСР як вищого органу державної влади в період розвинутого соціалізму та зроблено аналіз її повноважень згідно Конституцією УРСР 1978 р.
Ключові слова: Депутат, закон, Конституція, парламент, регламент, сесія.

Деякі аспекти діяльності судово-прокурорських органів у роки Великої Вітчизняної війни - Компанієць Т. М.

У статті досліджено особливості додержання режиму законності під час Великої Вітчизняної війни завдяки деяким аспектам діяльності судово-прокурорських органів, а також охарактеризовані структура та повноваження цих органів в умовах воєнного стану в Україні.
Ключові слова: Воєнний стан, законність, надзвичайні заходи, окупація, прокуратура, судочинство.

Сучасні тенденції взаємодії криміналістики й кримінально-процесуальної науки - Кравченко О. А.

У статті розглянуто сучасні тенденції взаємодії криміналістики і кримінально-процесуальної' науки, особливо це стосується нормативних актів, які тільки приймаються і ставлять криміналістику перед необхідністю розробки відповідних тактичних прийомів і засобів роботи з доказовою інформацією.
Ключові слова: Криміналістика, кримінально-процесуальне законодавство, науково-технічні засоби, криміналістичні рекомендації, докази.

Сучасний стан і перспективи роботи з інформацією щодо особи злочинця, отриманою з місця події - Калюга К. В.

Метою статті є аналіз та узагальнення сучасного стану роботи слідчих органів МВС України з обліковою інформацією про особу злочинця, отриманою з місця події. Актуальність теми зумовлена постійним удосконаленням техніки і технологій та їхнього впровадження в слідчу практику.
Ключові слова: Облікова інформація, криміналістичні обліки, дактилоскопічні інформаційні системи, автоматизовані бази даних, автоматизовані та ручні пошукові системи.

Початкова та спеціальна підготовка працівників ОВС - Ануфрієв М. І.

Розглянуто значення початкової та спеціальної підготовки працівників ОВС, основні завдання й організаційні види навчання у системі професійної підготовки органів внутрішніх справ, зміст та особливості навчання працівників органів Міністерства внутрішніх справ.
Ключові слова: Початкова підготовка, спеціальна підготовка, навчання працівників органів Міністерства внутрішніх справ

Способи захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні - Дорохіна Ю. А.

Статтю присвячено питанням захисту прав юридичної особи в адміністративному провадженні.
Ключові слова: Адміністративне провадження, адміністративний процес, права юридичної особи, способи захисту.

Проблемні аспекти використання комерційних найменувань - Кошова Ю. О.

У статті розглянуто проблемні аспекти використання комерційних найменувань.
Ключові слова: Найменування юридичної особи, фірмове найменування юридичної особи, фірма, комерційне найменування.

Заходи кримінально-правового характеру, їх застосування до неповнолітніх правопорушників як спеціальна система здійснення принципів диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності - Северин О. О.

Статтю присвячено вивченню питання застосування до неповнолітніх правопорушників не тільки і не стільки існуючих видів покарань, а також інших заходів кримінально-правового характеру, які дозволили б більш індивідуально підійти до вирішення проблеми відповідальності неповнолітніх.
Ключові слова: Заходи кримінально-правового характеру, індивідуалізація та диференціація кримінальної відповідальності.

Відмінність адміністративного судочинства від інших видів судочинств у питанні заявлення відводу судді - Кіценко К. О.

Статтю присвячено аналізу норм цивільного, господарського процесуального законодавства та адміністративного судочинства, які стосуються порядку відводу в судовому засіданні.
Ключові слова: Відвід, адміністративний суд, ухвала, заявник, Кодекс адміністративного судочинства.