Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Ознаки насильницької злочинності - Кулик Л. М.

Доповідь присвячена проблемі окреслення ознак насильницької злочинності через призму аналізу понять "насильство" та "агресія", що, на думку автора, сприяє більш повному розумінню такого складного соціально-правового явища, як насильницька злочинність.
Ключові слова: Насильство, агресія, насильницький злочин, насильницька злочинність.

Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві - Закалюк А. П.

Статтю присвячено аналізу сучасної кримінологічної ситуації в Україні та шляхів актуалізації кримінології в українському суспільстві.
Ключові слова: Злочинність, кримінологічна ситуація, кримінологія, профілактика.

Деякі кримінологічні аспекти щодо протидії корупції - Плужнік О. І.

Стаття присвячена розгляду окремих кримінологічних аспектів щодо протидії корупції. Автором визначається поняття корупції. Розкриваються форми та види корупції. Характеризуються причини та наслідки корупції. Пропонована стаття є формою аналізу вже наявних знань з низки питань цієї проблеми. За результатами дослідження та висновків даються пропозиції.
Ключові слова: Корупція, корупційне діяння, держава, правопорушення.

Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина - Курінний Є. В.

Статтю присвячено адміністративній юстиції як складової адміністративно-правового захисту прав і свобод людини та громадянина.
Ключові слова: Адміністративна юстиція, адміністративно-правовий захист, юридична техніка, адміністративно-позитивне судочинство.

Про форми кримінальної відповідальності - Колб О. Г., Журавська З. В.

У статті мова ведеться про необхідність визнання на теоретичному рівні ще однієї форми кримінальної відповідальності - звільнення від кримінальної відповідальності (розділ ІХ Загальної частини Кримінального Кодексу (далі - КК) України).
Ключові слова: Кримінальна відповідальність, підстави кримінальної відповідальності, кримінально-правові відносини, форми кримінальної відповідальності.

Щодо видів насильницьких злочинів - Храмцов О. М.

Стаття присвячена аналізу основних кримінологічних класифікацій насильницьких злочинів. Вони здійснюються за різними кримінологічними ознаками цих злочинів. Автором надається власна класифікація насильницьких злочинів. Вона, як і інші, має теоретичне та практичне значення і повинна бути урахована при розробці конкретних заходів запобігання насильницької злочинності.
Ключові слова: Насильницький злочин, кримінологічна класифікація, запобігання злочинності.

Місцеве самоврядування в охороні громадського порядку - Подоляка А. М.

У статті розглядаються питання участі органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку, аналізується адміністративно-правове регулювання діяльності місцевого самоврядування, а також їх виконавчих органів у сфері забезпечення громадського порядку на території обслуговування.
Ключові слова: Місцеве самоврядування, охорона громадського порядку, територіальна громада, сесія, постійні комісії, виконком.

Поняття і кримінально-правове значення виконання потерпілим від злочину громадського або службового обов’язку - Навроцький В. О.

Висвітлюється одне із наскрізних понять чинного КК України - виконання потерпілим від злочину громадського або службового обов'язку. Характеризується кримінально-правове значення відповідної ознаки, розкривається зміст громадського обов'язку та службового обов'язку.
Ключові слова: Виконання, потерпілий, злочин, громадський обов'язок, службовий обов'язок.

Законодавче забезпечення інтеграційних процесів науки, освіти й виробництва в Україні - Підоричева І. Ю.

У статті проаналізовано законодавчі і нормативно-правові документи, що порушують питання як двосторонньої (науки з освітою), так і тристоронньої (науки і освіти з виробництвом) інтеграції. Виділено правові обмеження, запропоновано заходи щодо їх усунення.
Ключові слова: Наука, освіта, виробництво, інтеграція.

Інтелектуальна власність: проблеми охорони за кримінальним законодавством України та Російської Федерації - Харченко В. Б.

В статті аналізуються проблеми сучасного стану охорони права інтелектуальної власності кримінальним законодавством України та Російської Федерації, пропонуються шляхи їх вирішення.