Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Вантажний митний комплекс як важливий елемент митної інфраструктури - Співак І. В.

Стаття має на меті розкрити сутність вантажного митного комплексу як елемента митної інфраструктури, його складові, основні завдання та функції, визначити місце державного підприємства „Український вантажний комплекс", ґрунтуючись на нормах митного законодавства України та міжнародно-правових нормах.

Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання відносин позики - Закревський А. С., Кравченко Л. М., Горбатюк В. І.

У теорії держави і права регулятором будь-яких відносин є закон, що являє собою загальнообов'язкові правила поведінки, відображені в актах законодавства. Чітке розмежування сфер дії актів законодавства забезпечує регламентацію відносин у суспільстві та можливість застосування санкцій до суб'єктів, які порушили їхні вимоги.
Тому при застосуванні норм законодавства, що регулюють сферу правових відносин, які виникають під час укладення, виконання, припинення договорів позики, постає ряд спірних моментів через сфери дії вказаних законодавчих актів. Унаслідок труднощів у розмежуванні сфер дії актів законодавства є можливість використання їхніх положень крізь призму інтересів суб'єкта застосування.

Деякі проблеми методології спадкування - Печений О.

Розкрито еволюцію методології спадкування, визначено основні методологічні підходи, за допомогою яких здійснювалося реформування і які покладені в основу положень Книги VI ЦК, визначено відмінність радянської та ринкової систем спадкування.

До питання класифікації адміністративно-правових режимів - Бєлєвцева В.

Розглянуто адміністративно-правові режими як своєрідну складову і необхідну умову життєдіяльності суспільства. Визначено особливості адміністративно-правові режимів та проведено їх класифікацію.