Аналіз психологічних чинників, які впливають на формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх педагогів-біологів

У статті розглянуто та проаналізовано психологічні чинники, які впливають на формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх біологів. В основу дослідження покладено психолого-педагогічний досвід, за допомогою якого виявлено особливості формування мотивації в майбутніх педагогів-біологів, основні шляхи самореалізації в професійній діяльності.

Використання трудового потенціалу студентів як один із шляхів підвищення професійного рівня молодих спеціалістів - Н. М. Заярна, С. Б. Краєвський

Розглянуто та обґрунтовано необхідність і методи підвищення рівня фахової підготовки студентів шляхом залучення їхнього трудового потенціалу до трудової діяльності, оскільки стратегічний розвиток кожного підприємства і держави загалом значною мірою залежить від професійної підготовки молодих спеціалістів.
Ключові слова: трудовий потенціал, професійна трудова діяльність, примусове і добровільне стажування.

Чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах - Бурдак І. Г.

Визначено й охарактеризовано чинники впливу на якість підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: Якість підготовки, інтенсифікація навчального процесу, методи навчання.