Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах

Охарактеризовано загальні підходи до медичного страхування, зарубіжний досвід у цій галузі та вплив держави на розвиток медичного страхування.
Ключові слова: страхування, медичне страхування, особисте страхування, страховий захист, медичні послуги.

Правовий механізм державної політики забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку - Стефанова О. А.

У статті проаналізовано правовий механізм державної політики забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку та напрями його вдосконалення.
Ключові слова: Державна політика, соціальні служби, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги.

Розвиток соціальної сфери як передумова інноваційного розвитку науково-технічного і виробничого комплексу регіону - Бабич В. П., Третяк В. П.

В статті проаналізовано сучасну систему державного регулювання соціальної сфери. Здійснено оцінку найбільш важливих напрямків соціального розвитку Харківського регіону. Визначено пріоритети стратегії соціального розвитку і підвищення добробуту населення.
Ключові слова: соціальна сфера, соціально-економічний розвиток, стратегія, пріоритет, регіон.

Трудова допомога як напрямок діяльності у сфері громадського піклування останньої третини XIX – поч. XX ст. в Україні - Походзіло Ю. М.

Розглянуто трудову допомогу як вид соціальної допомоги та захист населення у сфері громадського піклування останньої третини XIX - поч. XX ст. в Україні.

Реформування змісту освіти як пріоритет державної освітньої політики - Козарь Т. П.

Розкрито значення категорії "зміст освіти, визначено структуру змісту освіти, розглянуто пріоритети розвитку сучасного освітнього процесу.
Ключові слова: Зміст освіти, мета освітньої системи, державна освітня політика, реформування змісту освіти.

Пріоритети державної політики соціальних гарантій у галузі охорони здоров’я України - Авраменко Н. В.

Обґрунтовано необхідність запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як додаткового механізму позабюджетного фінансування медичної галузі.
Ключові слова: Державна політика, соціальні гарантії, охорона здоров'я, фінансування, страхування, держава, соціальний ризик.

Сутність та місце університету як соціальної організації в державному управлінні - Медведєв І. А.

Проаналізовано проблему реалізації державного управління університетом як соціальної та культурологічної організації. Запропоновано шляхи активізації відповідного процесу. Розглянуто напрями невідкладних змін в українському суспільстві, що дадуть змогу вивести на новий рівень університетську освіту.
Ключові слова: Ідея університету, державне управління освітою, активізація, реалізація, університетська система.

Державна політика соціального захисту молоді в Україні - Балашов А. М.

Розглянуто актуальні проблеми соціального становища української молоді та ключові аспекти забезпечення гідного життєвого рівня молоді і молодих сімей. Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення сфери соціального захисту молоді в Україні. На основі аналізу проблем, які існують у сфері соціального захисту, запропоновано ряд практичних пропозицій, спрямованих на подолання наявних і прогнозованих криз у цій сфері.
Ключові слова: Державна політика, молодь, соціальний захист, криза, матеріальне забезпечення, комерційні банки, зайнятість, підприємницька діяльність.

Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення - Халецька А. А.

У статті автором позначені проблеми щодо формування державної політики соціального захисту населення. Представлено напрями реалізації соціальної політики в Україні.