Критика давньокитайської цивілізації та погляди щодо суспільного буття: даосизм та китайський буддизм - Михайлов В. С.

У статті критично розглянуті і проаналізовані погляди щодо соціального буття і місця в ньому особистості з позицій уявлень послідовників двох відомих шкіл давньокитайської філософії - даосизму та чань-буддизму.

Ліберально-етичний пафос соціолоігзму Е. Дюркгейм - Крижанівська О. П.

Праця Е.Дюркгейма «Метод соціології» за стилем написання і характером викладення концептуальних положень віднесена до жанру маніфесту. Ліберально-етичний пафос засад соціологізму, сформульованих в ній, виражений в принципах раціоналізму, вільного розвитку та реформізму, ідеях класового миру, загальної згоди та соціальної солідарності, вимогах дієвого захисту індивідів від надмірного контролю з боку держави як колективного органу, що думає і діє за все суспільство загалом, етиці чесного неупередженого знання, звільненого від будь-яких політичних, релігійних, метафізичних та ін. впливів.