Фильтры для воды - продажа, обслуживание, замена картриджей

Безробіття та зайнятість населення: правові засади регулювання

Ключові слова: безробіття, сучасне суспільство

Метою даної статті є проведення наукового дослідження безробіття та зайнятості, їх співіснування в одному суспільно-політичному просторі. Задля досягнення поставленої мети шляхом аналізу діючого законодавства та наукової думки слід визначитись з розмежуванням офіційного й неофіційного статусів безробітних, з'ясувати підтримку держави даної категорії населення, дослідити існуючі методи визначення чисельності безробітних.

Соціальні права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні

Ключові слова: гарантії, соціальні права, материнство, медична допомога, охорона здоров'я

У ст.3 Конституції України проголошується: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».