До питання організаційно-правового стану ґрунтів в Україні та пропозиції щодо його вдосконалення - Золотарьова Н. І.

У статті проаналізовано питання організаційно-правового стану ґрунтів, особливостей їх охорони та збереження на сучасному етапі в Україні.
Ключові слова: Ґрунти, земля, збереження, охорона, землекористування, раціональне природокористування, навколишнє природне середовище.